За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Базалните импланти са бикортикални винтове, които се поставят транскортикално в челюстите с цел бъдещо протезиране. Те имат своите показания, които обаче са твърде ограничени. Mного дентални лекари заради ниската им цена и привидно лесния на пръв поглед протокол, ги използват, като универсален вариант за възстановяване на съзъбието.

При имплантологичното възстановяване на липсващи зъби е необходимо да се съобразят три важни аспекта - хирургичен, пародонтолологичен и протетичен. Интраосалните импланти се поставят в спонгиозната кост на челюстите, където физиологично е имало зъби. Спазването на хирургичния им проткол е гаранция за остеинтеграцията им. При базалните импланти такова явление не се наблюдава. т.е., при тях имаме само механична ретенция. Освен това интраосалните, двучастови импланти, дават възможност да се оформят меките тъкани около коронарната им част, по начин, който е близък до естествения и здрав пародонт. При базалните импланти, това не се случва, спокойно може да се сондира около тях и имаме условие за създаване на депо от патогенни микроорганизми. При поставени интраосални остеоингериращи се импланти и пациентът има нужда да се добавят допълнителни в съседство има утвърден протокол, който намалява значително риска от бактериемия и образуването на биофилм:

  1. Сваляне на конструкцията и премахване на надстройката;
  2. Поставяне на стерилен сулкусформер;
  3. Извършване на оперативната процедура;

Базалните импланти са едночастови и такъв профилактичен подход е неизпълним. Тревожен е фактът, че те не са подходящи и при пациенти, на които им предстои лъчетерапия в лицево-челюстната област. При класическите импланти, може да се свалят конструкциите в рисковите зони, да се поставят оздравителни винтове и да се покрият с ламбо, за да нямат директна комуникация с микрофлората в устната кухина. При базалните импланти, това е невъзможно и те стават източник на усилване на лъчелечението и водят до поява на мукозит. От протетична гледна точка, проблемите с базалните импланти също са много:

  1. Невъзможност за поставянето им в подходяща позиция;
  2. Невъзможност за вземане на точен отпечатък;
  3. Липса на червена естетика и биологично здрава мукоза около тях;

Преминаването им през анатомични кухина, като максиларния синус например, е силно компрометирано от медицинска гледна точка. Около всички чужди тела, пенетриращи синусната лигавица, се оформя реактивен възпалителен вал. Поставянето им в близост до мандибуларния нерв и лингвалната алвеоларна компакта крие рискове от ранни и късни кръвоизливи, травматични неврити и невралгии.

Всичко посочено по-горе се подкрепя от факта, че не съществува медицински университет в света, където базалните импланти са предмет на изучаване.