За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Резюме: 
Цел: Целта на проучването е да се оцени преживяемостта на имплантите „Kontact®“ след една година функционално натоварване. Представените данни са получени при двегодишно проучване на трима дентални специалисти. Задачата е била да се прецени дали фактори, като размер, местоположение (горна или долна челюст), аугментация на тъкани, тютюнопушене и имедиатно натоварване, се отразяват на преживяемостта им.
Методи: 1478 импланта контакт бяха поставени от трима лекари по дентална медицина за период от две години и бяха натоварени според различни протоколи, например – изчакване от три месеца за долната челюст, четири месеца за горната челюст и шест месеца при тези, на които е бил нужен синус лифт. Имедиатно натоварване беше извръшено спрямо консенсуса от Неапол 2006 [15-16]. Хирургичните процедури бяха извършени с или без потапяне на имплантите. Пациентите бяха оценени на няколко етапа - в момента на натоварването, след шест месеца и една година след натоварването, какато и 3 или 4 години при тези, които бяха поставени в началото на изследването. Остеоинтеграция беше оценена по стандартния критерии: радиологична и клинична.
Резултати: От 1478 Контакт импланта, 27 бяха изгубени една година след натоварването, което се равнява на 1.8% от всички поставени Контакт импланта.

Въведение:

През 1981 Албректсон и колектив демонстрират успешно остеоинтегриране на имплант, което зависи от множество фактори като: съвместимост, морфология, порвърхностно третиране, препарация, състояние и количество кост на мястото за имплантиране, хиругичен протокол и натоварване (1).

Обърнато беше внимание на други критични фактори: избор на пациенти и тютюнопушене (2, 3), първична стабилност на импланта, кличния опит на доктора, хронология и време между поставянето и натоварването, както и реакция към използвани други материали (4-7). Първичната стабилност сама по себе си е резултат от плътността на костта, от хирургичния протокол, макроскопски и микроскопски характеристики на импланта (8).
Факторите, които зависят от пациента и се отнасят към остеоинтеграцията са плътността на костта и количеството й (което намалява постепенно при увеличаването на времевия интервал между загубата на зъби и поставянето на имплант) (9-12). Въпреки че основният критерии е добре познат от опитните хирурзи, е ясно и прието, че преживяемостта на даден имплант е критерий за сигурност, според Албректсон (13). За много години едномоментното поставяне и натоварване се развиха, донякъде от желанието на пациента за по-просто и по-безболезнено решение на проблема му. Това са техники, които се основават на специфични протоколи, но са с успешни резултати и добра прогноза (14-16).

Други автори са изследвали преживяемостта на имплантите в случай на имедиатно или ранно натоварване, дори при едномоментни процедури. Въпреки че сравнителните анализи на различни успешни случаи са много трудни, е важно да се отбележи, че всички проучвания, основаващи се на закона на Каплан-Мейер (17), показва че проследяването на имплант за една година е досатъчно да покаже константни резултати(18-20). Костната аугментация няма отношение към тези резултати (21, 22).

За да подобрят преживямостта на имплантите, производителите на системите постоянно променят геометрията и повърхността им, като грапавата повърхност и самонарязваща се конструкция се приемат, като златен стандарт (23-25).Смяна на системата и използване на Морс връзка, които намаляват бактериалната инвазия, водят до значително по-голяма преживяемост (26, 27).

Имплантът Kontact® (Biotech International) е направен от T40 титаниева сплав, преминала обработка с пясъкоструйка и е киселинно ецната. Системата е самонарязваща се, цилиндроконична с двоен улей, който намалява в дълбочина в посока от върха към шийката на импланта, което осигурява чудесна първична стабилност.

Протетичната връзка представлява вътрешен конус, което пречи на разпространяването на микроорганизмите от импланта към костта. Това редуцира риска от костна загуба и периимплантит (26, 27).
Целта на това проучване е да анализира предсказуемостта и надеждността на имплантите Kontact®, в кратък срок, като се има предвид размера, местоположението и натоварването (имедиатно или отложено).

Материали и методи:

Материали
За период от две години бяха поставени 1478 импланта на шестстотин и седемдесет пациента. Трима доктори извършиха манипулациите, включително наблюдение и натоварване. Контролните прегледи бяха правени през шест месеца.

Разпространение
Дължината и диаметъра на всеки имплант бяха записани и компилирани в таблица. (корица - имплант Kontact®)

Метод
Следната информация беше взета от пациентите, за да може да се направи основния анализ за преживяемост на имплантите, основаващ се на различни фактори:

 • Местоположение (горна или долна челюст);
 • Размер на импланта;
 • Тютюнопушене ;
 • Натоварване (отложено или имедиатно);
 • Костна аугментация или синус лифт;

Клиничните случаи бяха проследени чрез клинично и рентгенографско изследване (3D – CT или CBCT). Рентгенографски изследвания бяха направени 1 година след поставянето на имплантите.

Метод на оценка
Критериите за успех на Бусар и Кохран (10), бяха използвани за оценка на преживяемостта на импланта, например:

 • Липса на подвижност (клинично установяема);
 • Липса на болка и напрежение;
 • Липсан на пери-имплантит;
 • Липса на околоимпланта слаба сянка;

Резултати:

Обобщаващи резултати
От 1478 Kontact® импланти само 27 бяха с неуспешна остеоинтеграция и бяха махнати (1.8 %).

Местоположение
Разликата в мястото на поставяне на имплантите беше в лека полза на горната челюст: 52% срещу 48% за долната челюст. Отпадането на имплантите беше по-високо в горната челюст отколкото в долната – 1.8% срещу 0.8%.

Имедиатно натоварване
Имедиатното натоварване на имплантите спрямо Неаполския консенсус от 2006 г.(15) беше приложено при 2.4% (35 импланта) от всички поставени импланта. Само 2 от тях се регистрираха, като отпаднали (5.7 %), което е по-малко от 2% от всички импланти поставени по протокола.

Присадки
За места, които са подготвени от автогенни присадки или други материали (синтетични или от тъканна банка), за повдигане на синусната мембрана.

 • Спрямо присаждането на материали: само осем от писадките бяха успешни, изключвайки преживяването на имплантите;
 • Повдигане на синуса с използване на ксенографт: 99 импланта (7%) бяха поставени използвайки този метод 8, от които отпаднаха (8%);

Тютюнопушене
178 пациента бяха пушачи, което е около 27% от пациентите в проучването. 13 импланта отпаднаха (което е 50% от всички отпаднали импланти).

Дискусия:
От началото на модерната имплантология, чиято основа е поставена от Бранемарк в късните 60-те, имплантите са обект на постоянни иновации, водещи до увеличаване на успеха им в лечението на пациентите. Течението в имплантологията е повърхността на имплантите да се третира с пясъкоструйка и те да бъдат самонарезни (28). Цилиндроконичната форма намалява размера на шийката на импланта, подобрява първичната стабилност и разпределянето на налягането върху имланта. И накрая, множество автори подкрепят Морс връзката на надстройката, като такава, която намалява риска от пери-имплантит (26,27).
Сравнение между успеха на импланти с подобен дизайн с тези на Kontact ® (28-31), са в полза на Kontact ® (98% преживяемост).
Сравнение между имплантите поставени в долната челюст и тези поставени в горната челюст, показват по-добри резултати за тези поставени в долната челюст, което се дължи на неуспех при синус лифта.
Въпреки че броят от аугментациите с автогенна кост е недостатъчен за репрезентативна извадка е добре да се отбележи, че няма неуспешна такава процедура в това проучване.
Обратно, увеличената честота на неуспех, свързана с повдигане на синуса (8%), показва, че този протокол понякога е непредсказуем.
Според размерите: Отпадане на имплантите е по-често при такива с по-малък диаметър и по-къс размер.
Най-накрая, това проучване потвърждава вредата от тютюнопушене при отпадане на импланта (32), с 50% от всички загубени импланти. Това може да се вземе в предвид подпора на пациенти за имплантологично лечение.

Извод:
Основавайки се на това проучване, изглежда, че имплантите Kontact ® са безопасни и с добри клинични резултати в много случаи, с които всеки може да се сблъска.

За контакти:
Biotech Dental Bulgaria
Полина Кулчева
0898670159
Партньори в София, Пловдив, Варна и Русе

Библиография:

1. Albrektsson T, Brånemark PI, Hansson HA, Lindström J. Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Orthop Scand 1981;52:155-170.
2. Aglietta M, Siciliano VI, Rasperini G, Cafiero C, Lang NP, Salvi GE. A 10-year retrospective analysis of marginal bone-level changes around implants in periodontally healthy and periodontally compromised tobacco smokers. Clin Oral Implants Res 2011;22:47-53.
3. Baig MR, Rajan M. Effects of smoking on the outcome of implant treatment: a literature review. Indian J Dent Res 2007;18:190-195.
4. Baier RE, Meenaghan MA, Hartman LC, Wirth JE, Flynn HE, Meyer AE et al. Implant surface characteristics and tissue interaction. J Oral Implantol 1988;13:594-607.
5. Smith DC. Future directions for research on materials and design of dental implants. J Dent Educ 1988;52:815-820.
6. Chiarenza AR. Retrospective observations on the influence of bone type in determining the nature of bone implant interface. Int J Oral Implantol 1989;6:43-48.
7. Tatum OH Jr, Lebowitz MS. Anatomic considerations for dental implants. J Oral Implantol 1991;17:16-21.
8. Martinez H, Davarpanah M, Missika P, Celletti R, Lazzara R. Optimal implant stabilization in low density bone. Clin Oral Implants Res 2001;12:423-432.
9. Collaert B, De Bruyn H. Comparison of Brånemark fixture integration and short-term survival using one-stage or two-stage surgery in completely and partially edentulous mandibles. Clin Oral Implants Res 1998;9:131-135.
10. Cochran DL, Buser D, ten Bruggenkate CM, Weingart D, Taylor TM, Bernard JP et al. The use of reduced healing times on ITI implants with a sandblasted and acid-etched (SLA) surface: early results from clinical trials on ITI SLA implants. Clin Oral Implants Res 2002;13:144- 153.
11. Lekholm U, Gröndahl K, Jemt T. Outcome of oral implant treatment in partially edentulous jaws followed 20 years in clinical function. Clin Implant Dent Relat Res 2006;8:178-186.
12. Misch CE, Misch-Dietsh F, Silc J, Barboza E, Cianciola LJ, Kazor C. Posterior implant single-tooth replacement and status of adjacent teeth during a 10-year period: a retrospective report. J Periodontol 2008;79:2378-2382.
13. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1:11-25.
14. Eccellente T, Piombino M, Piattelli A, Perrotti V, Iezzi G. A new treatment concept for immediate loading of implants inserted in the edentulous mandible. Quintessence Int 2010;41:489-495.
15. Wang HL, Ormianer Z, Palti A, Perel ML, Trisi P, Sammartino G. Consensus conference on immediate loading: the single tooth and partial edentulous areas. Implant Dent 2003;15:324-333.
16. Chiapasco M, Gatti C. Implant-retained mandibular overdentures with immediate loading: a 3- to 8-year prospective study on 328 implants. Clin Implant Dent Relat Res 2003;5:29-38.
17. Kaplan EL, Meier P. Non parametric estimation from incomplete observations. J Am Stat Assoc 1958;53:457-481.
18. Carr AB, Choi YG, Eckert SE, Desjardins RP. Retrospective cohort study of the clinical performance of 1-stage dental implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2003;18:399-405.
19. Penarrocha M, Carrillo C, Boronat A, Martí E. Early loading of 642 Defcon implants: 1-year follow-up. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:2317- 2320.
20. Buser D, Weber HP, Lang NP. Tissue integration of non-submerged implants. 1-year results of a prospective study with 100 ITI hollowcylinder and hollow-screw implants. Clin Oral Implants Res 1990;1:33-40.
21. Schliephake H, Neukam FW, Wichmann M. Survival analysis of endosseous implants in bone grafts used for the treatment of severe alveolar ridge atrophy. J Oral Maxillofac Surg 1997;55:1227-1233.
22. Becktor JP, Isaksson S, Sennerby L. Survival analysis of endosseous implants in grafted and non grafted edentulous maxillae. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19:107-115.
23. Li DH, Liu BL, Zou JC, Xu KW. Improvement of osseointegration of titanium dental implants by a modified sandblasting surface treatment: an in vivo interfacial biomechanics study. Implant Dent 1999;8:289-294.
24. Botticelli D, Berglundh T, Persson LG, Lindhe J. Bone regeneration at implants with turned or rough surfaces in self-contained defects. An experimental study in the dog. J Clin Periodontol 2005;32:448-455.
25. Davarpanah M, Martinez H, Etienne D, Zabalegui I, Mattout P, Chiche F et al. A prospective multicenter evaluation of 1,583 3i implants: 1- to 5-year data. Int J Oral Maxillofac Implants 2002;17:820-828.
26. Nentwig GH. Ankylos implant system: concept and clinical application. J Oral Implantol 2004;30:171-177.
27. Romanos GE, Nentwig GH. Immediate functional loading in the maxilla using implants with platform switching: five-year results. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24:1106-1112.
28. Cochran DL. A comparison of endosseous dental implant surfaces. J Periodontol 1999;70:1523-1539.29. Kim JS, Sohn JY, Park JC, Jung UW, Kim CS, Lee JH et al. Cumulative survival rate of Astra Tech implants: a retrospective analysis. J Periodontal Implant Sci 2011;41:86-91.
30. Degidi M, Piattelli A, Gehrke P, Felice P, Carinci F. Five-year outcome of 111 immediate non functional single restorations. J Oral Implantol 2006;32:277-285.
31. Morris HF, Winkler S, Ochi S, Kanaan A. A new implant designed to maximize contact with trabecular bone: survival to 18 months. J Oral Implantol 2001;27:164-173.
32. Aglietta M, Siciliano VI, Rasperini G, Cafiero C, Lang NP, Salvi GE. A 10-year retrospective analysis of marginal bone-level changes around implants in periodontally healthy and periodontally compromised tobacco smokers. Clin Oral Implants Res 2011;22:47-53.

Източник: www.editionscdp.fr