За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Въпреки че двата вида кисти са с различен произход (гингивалната е с одонтогенен произход, а срединната палатинална киста в ранното детство е в следствие на отклонение на развитието на тъканите), се разглеждат заедно, тъй като споделят сходни клинични особености.

Честота на разпространение и клинична характеристика

Лезиите са малки с бял или кремав цвят. Честотата на гингивалните кисти е висока при новородени, но е рядко срещана след 3-тия месец. Повечето то тях претърпяват обратно развитие и изчезват, а някои се разкъсват и ексфолират. Кистите по небцето се наричат перли на Епщайн (Epstein’s pearls), а тези които се появяват по букалната и лингвалната гингива – възли на Бон (Bohn’s nodules).
Липсата на тези лезии по мекото небце се обясняват с ембриологичното му развитие, описано от Бурди (Burdi) през 1968 г. При него мекото небце се образува от субепително мезенхимно съединяване, при което се осъществява без директна апозиция и деградация на епитела. Липсва връзка между пола и честотата на кистите. Същата липсва и при сравнение на теглото на новородените и гестационната им възраст.

Патогенеза

Гингивалната киста при новородени възниква от денталната ламина. Епителните остатъци на Серес (Serres) имат потенциал да пролиферират и образуват кератинови кисти. Много изследвания показват образуването на микрокисти от денталната ламина по време на вътреутробното развитие на фетусите. Същата обаче има ограничен потенциал на пролиферация, което трябва да разграничи патогенезата на гингивалната киста от тази на кератокистичния одонтогенен тумор.
Кистите по средината линия на небцето имат различен произход. Те възникват от епителни инкарцерации възникващи в областта на срастване на палатиналните изразстъци.

Патохистология

Кистите са най-често с кръгла форма. Застлани са със сквамозен епител с паракератинизация и са пълни с кератин.

Лечение

Тези лезии не изискват никакво лечение.