За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

В продължение на три дни, 16-18 ноември се проведе Интернационалният Биомедицински Конгрес София, в чиято цялост влиза и Денталният симпозиум. Състоялото се във футуристичния полипростраствен и интерактивен батиман John Atanasov Hall, Sofia Tech Park събитие приюти в себе си студенти, лекари, учени и артисти, обединени от горящ ентусиазъм към научността и развитието.

Практически курсове и демонстрации на живо в сферата на денталната медицина по имплантология, пиезохирургия, работа с микроскоп, съвременни методи за диагностика на орална патолгия и други, бяха смислово координирани от интензивен лекционен курс.

Част от екипа на Орал Академи България взе също участие. Д-р Красимир Чапанов организира курс по пиезохирургия, на който всеки студент имаше възможността да направи упражнение за повдигане на максиларния синус върху яйца. Освен това студентите поставяха импланти Щрауман, конични, последно поколение върху модели. Д-р Стоян Казаков представи клинични случаи на хирургично лечение на медикаментозно индуцирана остеонекроза на челюстите и помагаше по обучението на студентите по време на практическата част на курсовете. Екипът на Орал Академи отстъпи всички неклинични лекции да бъдат представени от самите студенти, тъй като това е техен форум и тяхното участие и развитие са от изключителна важност.

Главният организатор на денталния симпозиум Христо Найденов и вице-президентът на конгреса Анна Даниелова си обясняват препълващите се от учащи зали с идеологията, на база на която конструират ивента тази година - свободен немонетизиран достъп за студенти, млади лекари и опитни дентални медици до информация и умения, които остават иначе трудно достъпни в целостта на скъпи обучителни програми и непривлекателна институционност. Организционният комитет заяви, че изчерпалите се места на тазгодишното събитие дават сигурна заявка за още по-грандиозно развитие през предстоящия IBCS 2019.