За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

16.11.2018 г.

Дентално изложение

JOHN ATANASOFF CENTER

08:00 - 12:30

Регистрация

(получаване на бадж)

JOHN ATANASOFF CENTER

12:30 - 13:30

Обяд

BACK FOYER AREA

13:30 - 14:30

Хирургично лечение на медикаментозно-индуцираната остеонекроза на челюстите

Д-р Стоян Казаков

Зала 1

14:30 - 16:00

Приложение на обогатения с тромбоцити фибрин (PRF) в оралната хирургия.

Д-р Стоян Казаков

Зала 1

16:00 - 17:00

Биомеханика и дизайн на денталните импланти

Д-р Красимир Чапанов

Зала 1

17:00 - 19:00

Практически курс: Пиезохирургия – протокол и практика

STORAGE 2

17:00 - 18:00

Интраорално сканиране

Демонстрация от Евгени Стефанов

Зала 1

19:00 - 20:00

Арт галерия

JOHN ATANASOFF CENTER

20:00

Гала вечеря

ROYAL HALL – JOHN ATANASOFF CENTER етаж 1

 

17.11.2018 г.

09:00 - 11:30

Дентално изложение

JOHN ATANASOFF CENTER

09:00 - 11:30

Практически курс 1: 3Shape TRIOS интраорален скенер.

Д. Георгиев

JUNIOR ACHIEVMENT ROOM

09:00 - 11:30

Практически курс 2: Позициониране на дентални имлпанти

Ultradental

FLOOR -1

10:00 - 11:00

Протетично лечение на временни зъби

М. Димова-Габровска

Зала 1

11:30 - 12:30

Бъдещето на дигиталната стоматология днес. Дентален триизмерен принтер Next Dent 5100. 3Shape Trios and Trios Design Studio - Same Day Dentistry

Д. Георгиев

Зала 1

12:30 - 13:30

Обяд

BACK FOYER AREA

13:30 - 14:30

Как да постигнем професионализъм и най-добри клинични резултати – ръководство за скоро завършилите

Д-р Пиер Димитров

Зала 1

14:30 - 15:30

Препарационен дизайн на коронките

Д-р Явор Миланов

Зала 1

15:30 - 16:30

Съвременни конциепции в пародонтологията

Доц. Коцилков

Зала 1

16:30

Клас 2 малоклузия, период на ортодонтско лечение и начини.

Д-р Рами Фамвари

Зала 1

22:00

Празненство

PLANET CLUB

 

18.11.2018 г.

09:00 - 11:30

Дентално изложение

JOHN ATANASOFF CENTER

09:00 - 11:30

Практически курс 1: Нови методи за подобряване диагностиката на оралните лезии – демонстрация на живо

Д-р Стоян Казаков

STORAGE 2

10:30 - 11:30

Никел-титаниеви ротационни едно-пили: потенциални фрактури и увреди на дентина в кореновите канали

Доц. Карова

Зала 1

11:30 - 13:00

Лекция

Patricia Academy

Зала 1

13:00 - 13:30

Обяд

BACK FOYER AREA

13:30 - 14:30

Ендорестодонтия

Д-р Миле чурлинов

Зала 1

14:30 - 15:30

Протетично лечение на пациенти с онкологични заболявания

Д-р Герджиков

Зала 1

15:30 - 16:30

Бъдете добри

Д-р Ивчев

Зала 1

16:30 - 16:30

Церемония по закриване

Зала 2