За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Проучване, публикувано неотдавна в  списание "Изследване на процесите на стареене и клинични практики", анализира здравните досиета на 107 възрастни пациенти, живеещи в една и съща общност и лекувани в университетската клиника към Университета по дентална медицина “Рутгерс”, Ню Джърси, САЩ между 2015 и 2016 г.

Резултатите показват, че над 25% от изследваните  пациентите са страдали от недохранване или са били изложени на риск от такова.

Изследователите установили тенденция, при която пациентите с 10 до 19 броя зъби са били изложени на по- висок риск от недохранване.

Тези пациенти, класифицирани като “недохранени”, са имали по-високи стойности на загуба на тегло, хранели са се по-рядко и по-често съобщавали, че страдат от деменция и / или депресия и други тежки заболявания. За разлика от тях, при пациентите с нормален хранителен статус не са се наблюдавали подобни отклонения.

"Устата е входа към гастро - интестиналния тракт и през нея става приема на храни и течности", каза водещият автор на изследването, Рена Целиг, директор на магистърската програма по клинично хранене и диететика към университета "Рутгерс".

"Ако анатомичната цялост на устната кухина е нарушена, функционалната способност на индивида за адекватна консумация на храна бива смутена, което може да в знаюителна степена да повлияе негативно диетата".

Целиг посочи, че резултатите от клиничните изследвания са достатъчни, за да поставят началото за провеждане на хранителен скрининг при различните групи дентални пациенти, особено в случаите на лица с повишен риск от недохранване, които не посещават редовно доставчиците на първична медицинска помощ.

"Клиницистите също така могат да предоставят на пациентите препоръки за посещение на регистрирани диетолози, които да изготвят индивидуални диети, за да се предотврати по-нататъшно задълбочаване на хранителния дисбаланс", каза тя.

Това бе първата част на изследването на връзките между загубата на зъби и хранителния статус при по-възрастни хора. Втората част се основаваше на тези резултати и качествено изучаваше индивидуалната хранителна способност в зависимост от зъбния статус и свързаното с храненето качество на живот на по-възрастните пациенти от изследваната  общност. Последното бе реализирано чрез качествени интервюта.

Този научен проект поставя началото на по-нататъшни изследвания върху връзките между загубата на зъби и риска от недохранване, както и въздействието на загубата на зъби върху хранителните възможности и свързаното с храненето качество на живот.

 

 

Изтчник:

  1. R. Zelig, L. Byham-Gray, S.R. Singer, E.R. Hoskin, A. Fleisch Marcus, G. Verdino, D.R. Radler, R. Touger-Decker. Dentition and Malnutrition Risk in Community Dwelling Older AdultsJournal of Aging Research and Clinical Practice, 2018; 7: 107-114 DOI: 10.14283/jarcp.2018.19