За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

От Български зъболекарски съюз (БЗС) съобщават за зачестили случаи на отправени искания от лекари по дентална медицина към личните лекари на пациентите за издаване на болнични листове за временна нетрудоспособност след проведено лечение от лекар/и по дентална медицина.

Информацията за това е подадена към БЗС чрез официално писмо от Българския лекарски съюз (БЛС).

Сигналът до БЛС е изпратен от Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари (ДСОПЛ).

“Обръщат ни специално внимание на нормативната уредба (Наредба за експертиза на работоспособността), в която императивно е посочено, че болничният лист се издава от лекуващия лекар или лекар по дентална медицина, като лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната специалност.”, казват от БЗС.

От съюза наблягат и на това, че “В писмото изрично са цитирани и разпоредбите на чл. 308 от Наказателния кодекс, в които е определена наказателната отговорност за съставяне на неистински официални документи, като с повдигнат текст специално е акцентирано върху наказанието лишаване от свобода до пет години, ако престъплението е извършено от длъжностно лице в кръга на службата му.”

Апелът на ръководството на БЗС Във връзка с изложеното е да се обърне внимание на членовете на всички районни колегии да спазват стриктно нормативната уредба, регламентираща издаването на болнични листове.

Това е най - добрия начин да се избегнат евентуални бъдещи конфликти между лекарите по дентална медицина и личните лекари.