За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Едно от предстоящите научни събития е „Трети международен биомедицински конгрес – София“, който ще се проведе от 16 до 18 Ноември. В него е включена част, специално посветена на денталната медицина.

Ще се бъдат проведени интересни лекции по съвременни проблеми. Ето техният списък:

Хирургично лечение на антирезорбтивно-индуцирана остеонекроза на челюстите

Лектор: д-р Стоян Казаков, специалист по орална хирургия, член на Internation Team for Implantology

Използване на PRF (Platelet Rich Fibrin) в оралната хирургия – демонстрация на живо

Лектор: д-р Стоян Казаков, специалист по орална хирургия, член на Internation Team for Implantology

Биомеханика и дизайн на денталните импланти

Лектор: д-р Красимир Чапанов, специалист по орална хирургия, член на Internation Team for Implantology

Нови методи за подобряване диагностиката на оралните лезии – демонстрация на живо

Лектор: д-р Стоян Казаков, специалист по орална хирургия, член на Internation Team for Implantology

Как да постигнем професионализъм и най-добри клинични резултати – ръководство за скоро завършилите

Лектор: д-р Пиер Димитров

Препарационен дизайн за коронки

Лектор: д-р Явор Миланов

Съвременни концепции в пародонтологията

Лектор: доц. Коцилков, специалист по паротоднология

Клас 2 малоклузия, период на ортодонтско лечение и начини.

Лектор: д-р Рами Фармави

Разбиране на оклузията и критичните й точки

Лектор: д-р Манол Ивчев

Ендоресторативна дентална медицина

Лектор: д-р Миле Чурлинов

Освен това ще има и много практични курсове, в един от които студентите ще могат да поставят дентални импланти на фантомни модели

За регистрация: IBC Sofia