За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Гингивалната ретракция се определя като отклонение на маргиналната гингива далеч от зъба. В областта на протезното поле, ретракцията на венечния ръб около препарирания зъб подпомага точното отпечатване и се счита за едно от най-предизвикателните фази в управлението на гингивалната тъкан. Управлението на гингивалната тъкан се определя като „Процедурата за временно прибиране на гингива далеч от зъбната повърхност или удължаване на гингивалния сулкус, за да се разкрие цервикалната част на зъба”.

 

Кървенето от венеца може да възникне в резултат на травма на меките тъкани по време на подготовката на зъбите в цервикалния ръб.Следователно това има потенциал да компрометира точността на отпечатъците поради чувствителността към влага и хидрофобността на отпечатъчните материали. Следователно поддържането на добър контрол на влагата е от съществено значение за оптималното възстановяване.Използване на кръвоспиращи агенти е най-често срещаната процедура за контрол на замърсяването от кръвта, когато използването на платно не е възможно. Често използваните хемостатични агенти се различават по техния химичен състав и активни фармацевтични съставки за утаяване на протеини, коагулиращи и свиващи кръвоносни съдове.

В клиничната практика са използвани различни хемостатични агенти, които предизвикват различна степен на заздравяване на тъканите. Алуминиевиятхлорид (AlCl3) и железният сулфат [Fe2(SO4) 3] са най-често използваните хемостатични агенти, в концентрации, вариращи от 5% до 25% за импрегниране. Тъй като все още съществуват опасения относно намесата на хемостатичните агенти в свързването и вземането на отпечатъци, разумно е да се отстранят остатъците чрез воден спрей или вода за уста, съдържаща повърхностно активно вещество, като хлорхексидин. Напояване с вода за поне 10 секунди също така елиминира ефекта на оцветяване и обезцветяване на железните съединения върху гингивални и естетични възстановявания и е съобщено, че хлорхексидин глюконатът помага хемостазата да се случи за по-кратко време поради своя повърхностноактивен ефект.

Когато решавате кой метод да използвате е важно да се изследва здравето на гингивата и дълбочината на сулкуса. Когато има минимална дълбочина, клиницистът се ограничава в няколко случая до поставянето само на една корда. Когато е възможно,препоръките за подобрена ретракция на венеца с корда включват използването на метод с двойна корда, при който тънката се поставя в дъното, последвана от корда с по-широк диаметър. С този метод могат да се използват както полифиламентни, така и монофиламентни шнурове. Препоръчва се да се използва химично адстрингентно-хемостатично средство. Хемостатичните средства, които се използват самостоятелно или заедно с ретракционна корда при всяка процедура трябва да отговарят на три основни критерия. Първо, агентът трябва да бъде ефективен, което води до достатъчно странично и вертикално изместване на гингивалните тъкани и в същото време трябва да осигури контрол на кръвоизлива и изтичането на сулуларна течност. Второ, използването му не трябва да причинява значително необратимо увреждане на тъканите. Въпреки че беше показано, че всички техники могат да доведат до някакво леко нараняване на тъканите, пълното възстановяване трябва да се извърши в рамките на две седмици и трето, използваният материал не трябва да причинява потенциално вредни системни ефекти. Лекарят винаги трябва да има предвид, че медикаментът може да премине през гингивалните тъкани в системно кръвообращение и следователно може да представлява риск от нежелани, вредни, системни ефекти след предозиране.

Класификация на хемостатичните средства за ретракция  Химически активните средства за ретракция се класифицират като клас I, който включва вазоконстрикторни агенти (или наречени адренергични),или клас II на адстрингенти агенти (или наречени хемостатици). Към последните спадат:(KAl(SO4) 2), AlCl3 и ZnCl2. Това са вещества, чиито механизъм на действие зависи главно от утаяването на протеинови молекули върху външния слой на лигавицата и го прави механичнопо-силен.Железният хлорид и железният сулфат Fe2(SO4) 3 са концентрирани форми на стягащи вещества, които причиняват повърхностни и локална коагулация. Клас I (вазоконстриктори, адренергични): Епинефринът е най-широко използваният агент, действа като вазоконстриктор и хемостатичен агент. На практика епинефринът може да се използва в концентрация от 0,01% и 8%. 0,01% концентрация на адреналин е полезна приподдържане на сухота на сулкуса по време на процеса на отпечатване.Има опасения относно прекомерната употреба на импрегнирани с епинефрин корди. Системни ефекти като повишаване на кръвното налягане и повишаванев сърдечните пулси може да се наблюдава чрез абсорбиране на местния епинефрин в кръвообращението. Когато се прилага епинефрин като средство за ретракция на венеца, е възможен кумулативен ефект на епинефрин от други източници,като този въведен с анестеника и ендогенния епинефрин и това трябва да се вземе под внимание. Ако пациентът има съпътстващи заболявания, тъй като съществуват сърдечно-съдови заболявания, хипертония, захарен диабет,хипертиреоидизъм или ако е известна свръхчувствителност към епинефрин, трябва да се използва корда импрегнирана с някакъв друг агент.Също така, епинефринът не трябва да се използва при пациенти, приемащи моноаминооксидаза или трициклични антидепресанти, ганглиозни блокери или кокаин. Епинефриновият синдром включва тахикардия, учестено дишане, повишено артериално налягане, тревожност и следоперативна депресия.В денталната практика са наблюдавани неблагоприятни лекарствени взаимодействия с епинефрин и фатален изход, при комбинирано използване на импрегнирани с халотан и епинефрин гингивални ретракционни корди. Местни неблагоприятни ефекти катохиперемичен отговор, травми на кревикуларния и свързващия епител, с пълно оздравяване след периодаот 7 до 10 дни.

При отстраняването на корда, импрегнирана с 0,1% епинефрин, намалената перфузия и притокът на кръв към венечния ръб остава нисък при допълнително 20-минутно наблюдение. Резултатите от проучване показват, че с изключение на епинефрина, всички тествани вещества за ретракция водят до гингивална хиперемия. Само епинефринът показва устойчива вазоконстрикторна реакция. Очаква се, че използването на лазерна доплерова флоуметрия може да бъде подходяща техника за оценка на подходящата концентрация на епинефрин, която да предизвика локална вазоконстрикция.

Тъй като ретракцията на венците е неразделна част от клиничната практика, зъболекарят трябва да положи усилия да използва различни методи и продукти за ретракция на гингивалните тъкани в различни клинични сценарии.Изборът на метод и материал зависи от преценката на оператора за клиничната ситуация, освен от наличността и цената на материалите.