За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Оклузията е един от най-противоречивите аспекти в стоматологията, а също и един от най-важните. Стоматологичните факултети отделят много малко време в преподаване на оклузивни концепции, оставяйки огромна празнота в познанията ни за тази критична област. След дипломирането си повечето източници преподават предмета по начини, които претоварват учащите със сложни, многомодулни учебни програми и строги философии. Тези подходи често правят процеса на лечение на оклузия по-сложен, отколкото би трябвало да бъде. В същото време, функционалната патология  в многото си форми продължава да опустошава зъбите на нашите пациенти, което я прави причина номер едно, поради която нашите възстановявания се провалят. 

Съществуват разнообразни оклузални подходи и школи, от невероятно щателен и сложен гнатологичен подход с напълно регулируем артикулатор и миофункционален подход до прекалено опростен и неточен подход на естествената захапка. Всяко течение има своите последователи.

Тази статия ще обсъди тези относително прости и научно обосновани цели на оклузалната терапия. 3-те Златни правила за оклузия правят целите на оклузалната терапия много ясни и лесни за разбиране и определяне. Изпълнението на тези 3 правила ще даде на нашите пациенти физиологично и механично здрава оклузия.

3-те Златни правила за оклузията могат да се прилагат за всяка философия, тъй като те са здрави физиологични и механични принципи, доказани както от научните изследвания, така и от здравия разум. Независимо от това, когато пациентът се нуждае от терапия или когато има нужда от реконструкция на захапката, най-практичното, анатомично и физиологично място за позициониране на кондила е в централна релация.
Първото златно правило е да има двустранен и дори оклузален контакт. Дъвкателните мускули могат да генерират огромни сили.Поради тази причина двустранно равномерните контакти в зъбните редици са механично здрави, което позволява правилно разпределяне на натоварването и стабилна оклузия. Когато зъбът пречи на пълното затваряне, той ще причини някой от 7-те признака и симптоми на функционалната патология като свръхчувствителност, абфракции, мобилност, прекомерно износване или фрактури и мускулна или темпорамандибуларна болка. При изтриване или липса на дисталните зъби, нормалното дъвкателното налягане се пренася върху фронталните и се превръща в патологно.Също така, за да функционират мускулите в координация, зъбите трябва да контактуват равномерно.

Второто Златно правило е изключване на дисталните зъби или водене на фронталните и кучешки зъби.Воденето на фронталните зъби и канините позволява дисоклудиране на моларите и премоларите при извършване на латерални и протрузивни движения. Това осигурява някои важни механични предимства, тъй като дъвкателните мускули значително намаляват активността и количеството сила, приложена към предните водещи зъби, значително намалява. Уилямсън и Лундквист установяват, че когато задните зъби са в контакт, мускулите могат да функционират с пълна сила. От друга страна, когато контактуват само предните зъби, силите намаляват значително. Допълнителната механична полза е, че тъй като долната челюст работи като лост от клас III, колкото по-далеч е зъбът от опорната точка (ставата), толкова по-малко сила се прилага към него. Когато при пациента липсва тази механична полза, по време на странични движения при дисталните зъби се наблюдава атриция с пълна мускулна сила.
И третото Златно правило за оклузия е безпрепятствена движение по време на функция. По време на дъвкателния акт долната челюст извършва разнопосочни движения като при затваряне до изходната си позиция в централна оклузия извършва и протрузивно движение, нарича се“ envelope of function” .  Lundeen и Gibbs15 установяват, че средната стойност е 0,37 mm. Правилният overjet осигурява  пространството за това протрузивно движение без смущения. Когато overjet е недостатъчен или оралната повърхност на фронталните зъби не е достатъчно конкавна, ще възникне смущение в инцизалния път при затваряне. Последиците от нарушаването на този принцип по време на възстановяване на фронталните зъби са, че пациентите могат да се оплакват, че захапката им е високо или блокирана. Това често отключва парафункционална активност. Също, тази намеса в пътя на затваряне може да причини изтриване на предните зъби, което води до типичния модел на износване, силно „изтъняване“ на режещите ръбове или износване на палатиналната повърхност на предните зъби на максилата с износване на вестибуларната повърхност  на долните фронтални зъби. Може да причини и други проблеми, включително мобилност, пукнатини и фрактура на зъбите.

3-те Златни правила за оклузия са ясни, прости, научно обосновани принципи. Те са физиологични и механични  принципи, които позволяват на денталния лекар да повиши качеството и предвидимостта на всяка дентална процедура.

 

Автор:Jose-Luis Ruiz