За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Внедряването на DSD във вашата клиника е сложен процес, който ще изисква обучение и много практика. Центровете за планиране DSD са създадени, за да направят този процес по-лесен и по-бърз, като ви улеснят максимално. Много важна част от успеха в работата при планиране се дължи на способността ви да правите най-добрите снимки и видеоклипове на вашия пациент. 

Необходима фотодокументация:

1.Снимка в анфас с усмивка и отстояние между оклузалните повърхности и ретрактори

2.Снимка в анфас с усмивка и отстояните между оклузалните повърхности

За тези снимки лицето трябва да е центрирано. Двете половини на лицето трябва да бъдат равни. Като референтни точни могат да бъдат взети ушите, за тази цел, косата трябва да е прибрана зад тях и цялото лице да е открито. Апарата е на нивото на очите. Уверете се, че пациентът  не повдига брадичката си нагоре при усмивка.

Ако използвате смартфон за целта, колкото по-близо сте до обекта, толкова по-голямо е изкривяването на образа. Желаната дистанция в от 1м. Препоръчително е както клиницистът, така и пациентът да са седящи. Пациентът да е в удобна поза, с поглед вперен в хоризонта и стабилизирана позиция на главата. Това може да се реализира с помощта на кутия поставена между тила на пациента и стената.

Уверете се, че фокусът е върху зъбите на пациента, независимо, че центърът трябва да е върху очите. Може предварително да зададете ниска фокусна точка или в момента на снимане да го преместите.

За да се осигури желаното разстояние между оклузалните повърхности, на пациентът може да се дадат две парчета от слюносмукател, които са с еднакъв диаметър и които той стисне между моларите.

Желателно е първата снимка да е направена с ретракторите, а втората без, защото така възможността са промяна в позицията на пациента се свежда до минимум.

С  iPad/iPhone: Настройте дигиталното увеличение, така че да обхванете целото лице на екрана. Настиснете върху устата докато се появи жълто квадратче и фиксира фокуса. Ще се появи AE/AF LOCK, готови сте за снимка.

3.Профилна снимка в покой

4.Профилна снимка с усмивка

5.Оклузална снимка без огледало или на модел

Интраоралната снимка е желателно да бъде направена без огледало, за да не се допускат изкривяване на образа и нежелана ангулация, които да компроментират анализа и точните измервания. Трябва да достига и обхваща премоларите дистално. Снимките с интраорални огледала не да задължителни, но са едно добро допълнение. За качеството на снимката можем да съдим от палатиналния шев, които трябва да е видим и във вид на права линия. Снимката може да бъде направена с ретрактори и отметната глава назад на пациента при максимално отворена уста.

6.Снимка на 12 часа

Тази снимка е една от най-важните за анализ при DSD. Уверете се, че очите, брадичката и мандибуларните ъгли са видими. Пациентът гледа към апарата. Снимката се прави от най-коронарна позиция без носът да скрива зъбите. Пациентът се усмихва широко.

Видео

Видеото може да бъде както спомагателен източник на информация, така и основен. С помощта на 4 видеа могат да бъдат извлечени от дизайнера 6-те необходими зa DSD снимки директно на компютъра. Видеото може да бъде заснето и със смарт телефон като ключово за качеството е количеството светлина. За екстраоралните снимки са необходими лед панели, докато за интраоралните се препоръчват малка лед светлина прикрепена за телефона.

Дигиталният дизайн на усмивката е чудесен мост между желанията и представите на пациента и възможностите и планове на екипа. Спомага за съвместното планиране, дискусия и мотивация – поглед в бъдещето.