За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Имедиатното запечатване на дентина има ключова роля в междинния етап след препарацията и преди финалния етап при индиректните адхезивни възстановявания . При изработването на формата дентинът се намира в директен контакт със заобикалящата го среда и това прави дентиновите тубули податливи на микробна колонизация, крие риск от следоперативна чувствителност и увреждане на виталната пулпа. Най-ефективният начин за управление е чрез стабилизиране и запечатване на открития дентин.

Техниката на "незабавно запечатване на дентина" позволява формиране на хибриден слой върху дентина на виталните зъби още в първото посещение на препарацията, за разлика от “отложеното запечатване на дентина’, което се извършва при адхезивното циментиране. Този хибриден слой се описва като полимеризирана смола, смесена с колагенови влакна. Може да се формира чрез използване на протокол за тотално ецване или самоецване и двете процедури осигуряват киселинно устойчива обвивка. Този инфилтриран в смола слой запечатва дентина, предотвратявайки микроизтичането. Той също така предпазва пулпата от механични травми, термични стимули и бактериална инвазия; като по този начин се предотвратява свръхчувствителност по време на вземане на отпечатъци, временна реставрация и окончателно циментиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА
- подобрена адаптация

- намален вътрешен стрес от свиване при полимеризация

-предотвратяване изсушаването на дентина

- подобрена якост на свързване на цимента с дентина

-подобряване на гладкостта

-по-лесно отстраняване на временен цимент

-матурация на връзката

-по-добра връзка

-редуциране на риска от фрактура

ТЕХНИКА

- препарация

- изолация (кофередам )

- нанасяне на ецващ гел, измиване и подсушаване

- нанасяне на праймер

- нанасяне на бонд

- нанасяне на фотокомпозит за елиминиране на подмоли и създаване на гладка повърхност

- финална светлинна полимеризация под глицерин за елиминиране на кислород инхибирания повърхностен слой

- вземане на отпечатък

- временно възстановяване

Ранното формиране на хибридния слой осигурява клинично решение, което допълва комфорта на пациента, като същевременно подобрява дългосрочната трайност на индиректните възстановявания.