За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

През последното десетилетие стоматологичната индустрия е революционизирана от технологията за 3D принтиране. Денталните 3D принтери трябва да бъдат много точни, така че най-често използваните технологии са стереолитография (SLA) и цифрова обработка на светлината (DLP). В зависимост от приложението се използват различни смоли. Това технологично направление е впечатляващо голямо и непрекъснато расте и се развива.

Открити са безброй начини за внедряване на 3D принтирането в денталната практика, въпреки че по-специално няколко приложения са станали общовалидни:

 Приложение 1: Night Guards и Aligners

Най-често срещаните приложения на 3D принтирането в стоматологията са алайнерите и нощните предпазители. Процесът започва със сканиране на зъбите на пациента от денталния лекар, който след това използва софтуер за генериране на 3D модел на техните зъби. За да се превърне моделът в реалност, се използва един от следните методи. Първият е да се отпечата моделът на зъбите на пациента такъв, какъвто е, като в този случай се използва вакуум, за изработването на пластмасов лист върху модела. Това по-късно се превръща в алайнер. Алтернативно, лекарят може да използва модела на зъбите на пациента, за да моделира желания апарат, който след това да бъде принтиран. Естествено, това ще изисква дентален 3D принтер с много висока разделителна способност и специална смола.

 Приложение №2: Протетични конструкции

Лекарят сканира желаният  зъб/зъби и след това използва софтуер, за да създаде модела на бъдещата конструкция. Той може да бъде създаден в кабинета за отрицателно време, използвайки или специална смола или керамично блокче.Тази технология намалява продължителността на процеса, но изисква скъпа апаратура и обучен персонал за работа с нея.

 Приложение 3: Хирургични водачи

За повишаване на прецизността при имплантиране, много имплантолози предпочитат работа с водач, който да направлява поставянето на импланта в предварително планувана, спрямо трите равнини, позиция. Могат да бъдат проектирани на база на информацията получена само от CBCT или комбинация от интраорален скенер и  CBCT.

 Приложение 4: Дигитални Модели

Отпечатъците с  лъжица и алгинат или друг материал имат редица недостатъци и скоро ще бъдат само история. Те могат да изискват повторно вземане на отпечатъка,  да създадат дискомфорт на пациента, да се влияят от мануалността на клинициста, да претърпят деформация, която да компроментира прецизността, риск от неточности и при отливането на моделите  в зъботехническата лаборатория и други. Всичко това тласка съвременният дентален лекар към  внедряването на съвременните технологии при необходимост от модели. Процесът включва сканиране, което е далеч по-приятно за пациента и позволява наблюдаване на полето в реално време, както и корекция на зони, за които не е получена достатъчно информация и принтиране на моделите.

Независимо че, технологиите намират все по-голямо приложение в денталната практика и целят да улеснят денталния лекар, той трябва да е добре информиран, за да открива несъвършенствата и да компенсира пропуските на процеса.