За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Известни недостатъци:

  • „No-prep veneers“ са по-малко надеждни от стандартните фасети в дългосрочен план, тъй като има малък шанс фасетата да изпадне, преди да изминат 10 години, времето, което е необходимо, естествено да се износи и да бъде заменена.
  • Дори минималната препарация дава по-предсказуем естетичен резултат.
  • Най-често срещаните проблеми са свръхконтурирани граници и обемност, затова и се препоръчват при адитивни естетични случаи,когато са налице множество диастеми, зъбите са по-къси, отколкото преди, поради травма или износване,при загуба на обем от вестибуларния емайл, и някои случаи, при които единствената цел е „перманентно избелване.

Защо да изберем No-prep veneers“:

  1. Рискът от провал при фиксираните към дентин фасети, е по-голям от този при емайла. Оптималната адхезия към емайла осигурява дълготрайност и издръжливост.
  2. Препарацията понякога се извършва за компенсиране на недостатъците на материала.
  3. Субгибгивалният маргинален дизайн осигурява добър естетичен ефект, но и вероятност от възникване на рецесии.
  4. Дори в случаите на минимална препарация и необходимост от контуриране,клиницистът не трябва да навлиза в границите на дентина или да използва анестезия.
  5. Постоперативната чувствителност няма да се прояви, когато интраоперативните процедури са били извършени без анестезия, временни фасети не се налага да се изработват.
  6. Необходими са само 2 посещения,.защото временни фасети не се изработват и това спестява време, както от изработването и фиксирането им, така и от свалянето.
  7. Козметичен контур - налага отнемане само от несенситивните структури на зъбите за създаване на консервативна основа, подходяща за поставяне на фасети без предварителна подготовка и на оптимална естетика,. В идеални случаи, пациентите напускат кабинета изглеждайки по-добре, отколкото преди началото на срещата, дори когато техните фасети все още не са поставени и всъщност биха могли да останат без фасетите си завинаги.