За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Автор: Д-р Рада Казакова, д.м.

Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална Медицина, Катедра Протетична дентална медицина

Лазерното депигментиране на гингивата, както и лазерното избелване на зъбите, спадат към козметичните процедури. (4, 6)

Дълбоко меланотичната гингива може да е признак на социален или расов белег в много култури; съответно лазерната меланинова депигментация добива все по-широка популярност. Всички настоящи дентални лазери могат да извършват лазерно депигментиране. Някои клиницисти предпочитат дължините на Nd:YAG и диодните лазери поради техния афинитет към пигментите като меланин например. Други предпочитат дължините на ербиевите и CO2, тъй

като те по-лесно се привличат от водата в гингивалната тъкан. (7, 8, 10) Повечето зъболекари, които извършват лазерна депигментация, вярват, че лазерното лечение е най-надеждния и задоволителен метод. Дълбоко меланотичната гингива може да е признак на социален или расов белег в много култури; съответно лазерната меланинова депигментация добива все по-широка популярност. Всички настоящи дентални лазери могат да извършват лазерно депигментиране. Някои клиницисти предпочитат дължините на Nd:YAG и диодните лазери поради техния афинитет към пигментите като меланин например. Други предпочитат дължините на ербиевите и CO2, тъй като те по-лесно се привличат от водата в гингивалната тъкан. (5) Повечето зъболекари, които извършват лазерна депигментация, вярват, че лазерното лечение е най-надеждния и задоволителен метод.  (12)

При лазерното избелване избелващите агенти се активират с помощта на ефикасен източник на светлинна енергия – лазера. Обективен метод за определяне на промените в цвета, постигнати при процеса на избелване, е използването на добре калибриран спектрометър, който да определи точните стойности на цветовете и белеенето. (1, 2, 3)

Лазерните техники се използват от много години с изключително предвидими резултати.  (9, 11, 13)

Библиография:

1. Кисов, Хр. Оптични процеси и явления, играещи роля при определянето и възпроизвеждането на цвета. Стоматологична керамика – Част І. Основни принципи, материали и инструментариум. – С., Индекс, 1997, 49-59.

2. Кисов, Хр., Ст. Кацаров, М. Христозова. Методи за избелване на зъбите. СДК и НУС, 2005, 3, 263-266.

3. Тодоров, Р. Транспарентност и цветови характеристики на горни фронтални зъби. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Пловдив, 2015.

4. Adams, T., P. Pang. Lasers in esthetic dentistry. Dent clin North Am, 2004, 48:838-860.

5. Atsawasuwan, P., K. Greethong, V. Nimanov. Treatment of gingival hyperpigmentation for esthetic purposes by Nd:YAG laser: report of 4 cases. J Periodontol, 2007, 72:315-321.

6. Convissar, RA. Principles and practice of laser dentistry. Ed. 2. Elsevier Mosby, 2015.

7. Eses, E., MC Haytac, et al. Gingival melanin pigmentation and its treatment with the CO2 laser. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2004, 98:522-527.

8. Haywood, VB, HO Heymann. Nightguard vital bleaching. Quintessence Int, 1989, 20:173-176.

9. Kihn, PW. Vital tooth whitening. Dent Clin North Am, 2007, 51:319-331.

10. Rosa, D., A. Aranha, E. DePaola. Esthetic Treatment of gingival melanin hyperpigmentation with Er:YAG laser: short term clinical observations and patient follow-up. J Periodontol, 2007, 78(10):2018-2025.

11. Tal, H., D. Oegiesser, M. Tal. Gingival depigmentation by erbium YAG laser: clinical observation and patient responses. J Periodontol, 2003, 74(11):1660-1667.

12. Torres, CR, GR Batista, PD Cesar, et al. Influence of the quantity of coloring agent in bleaching gels activated with LED/laser appliances on bleaching efficiency. Eur J Ethet Dent, 2009, 4(2):178-186.

13. Wetter, NU, MC Barrosco, JE Pelino. Dental bleaching efficacy with diode laser and LED irradiation: an in vitro study. Lasers Surg Med, 2004, 35(4):254-258.

14. Zhang, C., X. Wang, J. Kinoshita, et al. Effects of KTP laser irradiation, diode laser and LED on tooth bleaching: a comparative study. Photomed Laser Surg, 2007, 25(2):91-95.