За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Внедряването на DSD във вашата клиника е сложен процес, който ще изисква обучение и много практика. Центровете за планиране DSD са създадени, за да направят този процес по-лесен и по-бърз, като ви улеснят максимално. Много важна част от успеха в работата при планиране се дължи на способността ви да правите най-добрите снимки и видеоклипове на вашия пациент. 

Фрактурите и износването на зъбите, лошото им положение и други смущения в естетиката са основните причини за търсене на дентална помощ. Всички тези проблеми могат да бъдат рехабилитирани с индиректни или директни възстановявания. При избора на идеалния материал трябва да се вземат предвид някои фактори, като зоната за рехабилитация, наличното пространство, естетическият потенциал на всеки материал, транспарентността на съседните зъби, видът на антагониста и други. Директните възстановявания имат добра предсказуемост, натоварване на съпротивление, дълголетие и в сравнение с индиректните възстановявания, са щадящи по отношение на ТЗТ, имат ниска стойност и налагат по-малко клинични сесии. Този вид възстановявания обаче изискват добри практически умения от клинициста.

Промяната на цвета на композитните възстановявания особено във фронта са истинско бедствие за пациента. Това може да бъде причина дори за сваляне на композитната обрурация. 

Имедиатното запечатване на дентина има ключова роля в междинния етап след препарацията и преди финалния етап при индиректните адхезивни възстановявания . При изработването на формата дентинът се намира в директен контакт със заобикалящата го среда и това прави дентиновите тубули податливи на микробна колонизация, крие риск от следоперативна чувствителност и увреждане на виталната пулпа. Най-ефективният начин за управление е чрез стабилизиране и запечатване на открития дентин.

През последното десетилетие стоматологичната индустрия е революционизирана от технологията за 3D принтиране. Денталните 3D принтери трябва да бъдат много точни, така че най-често използваните технологии са стереолитография (SLA) и цифрова обработка на светлината (DLP). В зависимост от приложението се използват различни смоли. Това технологично направление е впечатляващо голямо и непрекъснато расте и се развива.