За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Успехът на терапията със зъбни импланти до голяма степен зависи от безпроблемното заздравяване и правилна остеоинтеграция на импланта с костта. Заедно с това за дългосрочния успех на имплантите е необходима регенерация и на меките тъкани около импланта, особено в трансмукозната област. Всичко това зависи и от характеристиките на имплантната повърхност. По време на еволюцията им до сегашното им състояние са разработени няколко повърхностни модификации, които в момента се използват с цел подобряване на клиничните показатели. Те включват машинно струговани, киселинно обработени, порести синтеровани, окислени, с плазма и покрити с хидроксилапатит повърхности, както и комбинация от тях.

Остеоинтеграцията, която е пряка структурна и функционална връзка между повърхността на импланта и костта, е от съществено значение за стабилността и се счита за предпоставка за натоварване на импланта и дългосрочен клиничен успех.

Всяко нараняване води до иницииране на възпалителна реакция. Възпалителният процес е каскада от събития, които се случват в зоната с нарушена цялост, за да продължи процесът на оздравяване. Тези събития включват струпване на възпалителни клетки, освобождаване химични медиатори, растежни фактори и химиотаксис на остеопрогениторните клетки до мястото на лезията. Около имплата се извършва възстановителна костна формация, подобна на зарастването на фрактура. Тъй като повърхността на импланта е биологично съвместима или биоактивна, костната апозиция ще се извърши върху повърхността на импланта. Този процес на образуване на кост върху него се нарича остеоинтеграция.

Трябва да се отбележи, че имплантът трябва да бъде стабилен след поставянето си (първична стабилност), защото наличието на микродвижения е показано, че инхибират диференциацията на остеобластите и е предпоставка за формиране на фиброзна тъкан.

 Веднага след поставянето на импланта, протеини от кръвта и тъканни течности се адсорбират върху повърхността му. Основните стъпки на механизма на съсирване се осъществяват и тромбоцитите се активират след контакт с повърхността и освобождават редица растежни фактори като трансформира растежен фактор-бета и много други. Поради тези растежни фактори миграцията и пролиферацията на клетки, получени от костен мозък, както и тази на остеобластите, се извършват. Тук се крие важността на грапавостта на повърхността на импланта . Увеличението на микротопографията на повърхността с подходяща грапавост може да подобри адсорбцията на протеини, насърчавайки адхезията и активирането на тромбоцитите, което ще ускори и оздравителния процес. Хемотаксичният градиент, който е резултат от възпалението, кара неутрофилите и макрофагите да достигнат до прицелното място. В същото време започва и формирането на нова периимпланта съдова мрежа по познатия механизъм на ангиогенезата.

По време на оздравителния процес остеогенните клетки от повърхността на костта мигрират през остатъците от съсирека към повърхността на импланта и се диференцират в остеобласти, които по-късно ще образуват кост. Млада, незряла кост се образува с пространството между импланта и костта, която постепенно се замества от зряла ламеларна кост.

Формирането на кост е описано от Дейвис (2003) като:

  • Контактна остеогенеза: в посока от импланта към костта
  • Дистанционна остеогена: в посока от костта към имплантната повърхност

Биологичният аспект на зъбните ипланти продължава да се изяснява. Познаването на оздравителния процес е от съществено значение за разбирането на биомеханичния аспект на имплантологичното лечение.

 

източник:Periobasics