За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Пародонталните сонди са инструменти за оценка на състоянието на пародонталните тъкани.

Сондирането обаче има своите ограничения. Грешките при отчитането на резултатите измерването зависят от естествени състояния, като присъствието на зъбен камък върху повърхността на зъба или корена, наличието на свръхконтурирани възстановявания  или контура на короната. Друг фактор е грешката на оператора, като неправилна ангулация на сондата,  приложеното налягане, неправилно отчитане, неточно записване на данните и неправилно изчисляване. 

Различни фактори, като размер на върха на сондата, въвеждане на сондата, налягане, прецизност на калибрирането на сондата и степен на възпаление в подлежащите тъкани на пародонта, оказват влияние върху чувствителността  на измерванията.Не трябва да забравяме и разликата между клиничната дълбочина на сондиране, която ние отчитаме и биологичната.

Дизайн на ръчната пародонтална сонда:

-работещ край с различна маркировка и сечение

-връх – тъп, но могат да завършват и с топче

-шийка – под различен ъгъл спрямо работния край

-дръжка – с различна дебелина, но най-често релефна за по-добра ергономия

Предназначение:

-измерване на PD

-измерване на CAL

-измерване на рецесии

-измерване на фуркационни дефекти

-измерване на BOP

-измерване на  FMBS

-измерване на ширина на прикрепената гингива

-установяване на дебелината на биотипа

-оценка на състоянието на периимплантните тъкани

-оценка на размера на интраорална лезия

За последователност на използването и академичните цели през 1992 г. Pihlstrom и колектив класифицират сондите в три поколения. През 2000 г. Watts разширява тази класификация, като добавя сонди от четвърто и пето поколение. Тези различни поколения имат своите предимства и недостатъци.

Генерации:

Първо поколение (конвенционални или още мануални сонди)

Тези сонди намират широко приложение както сред общопрактикуващите стоматолози, така и сред пародонтолозите. Сондата на WIilliams от 1936 година се счита за прототип на всички останали сонди от това поколение. Ето и по-подробно описание на маркировката на някои от тях:

-         Сонда на Williams -  1,2,3,5,7,8,9,10мм

-         Сонда Goldman  Fox – разграфена по същия начин, но с плоска работна част, подходяща при фиброзни тъкани

-         Сонда Michigan  O – 3mm, 6mm, 8mm

-         Сонда WHO – предназначена за отчитане на обществения пародонтален индекс за нуждите от лечениe (CPITN) – топче 0,5мм при върха, 3,5, 5,5, 8,5, 11,5мм.

-         Сонда UNC-15 – маркировка на всеки милиметър

-         Сонда на  Marquis – разграфена на сиви и черни сегменти на 3,6,9,12мм

-         Сонда CP12S – същата маркировка като гореспоменатата, но с топче

-         Сонда Naber`s – при фуркационни дефекти, извита, 3,6,9мм

-         Premier PerioWise – пластмасова сонда, двуцветно маркирана за изследване на зъби и импланти. Зелено – 0мм до 3мм, червено – на 5мм и от 7 до 10мм

Второ поколение (константно налягане)

Тази генерация сонди дават възможност за упражняване на една и съща сила при сондиране от 0,2N. Някои от тях разполагат и със звукова индикация при достигане на определено налягане при сондиране, както и модификации като трансдюсер за електронно отчитане.

Трето поколение (автоматизирани)

Сондите от трето поколение, намаляват възможността за грешки като освен константно налягане, дават възможност за дигитално отчитане и компютърно съхранение на данните от измерванията.Прототип – сонда на  Foster-Miller, която автоматично отчита CEJ. Други представители от това поколение са: Florida probe, Toronto Automated  probe и InterProbe. 

Четвърто поколение (3D)

Дават възможност на събиране на триизмерна информация при линеарното сондиране по хода на сулкуса  и джоба. 

Пето поколение

Въпреки редицата предимства и широко разпространение на останалите поколения сонди, тяхното приложение остава инвазивно и болезнено за пациента. Последното поколение сонди са разработени така, че да компенсират недостатъците на останалите. Това е възможно като към четвъртото поколение 3D сонди се добави ултразвуково устройство. Целта на тези сонди е да отчитат нивото на прикрепване на аташмана без да пенетрират. Единствената сонда разработена от това поколение е the UltraSonographic (US), дело на Hinders  в NASA Langley Research Center.Сондата отчита горната граница на периодонталния лигамент.  

Пародонтални сонди, подходящи за стоматологична практика с интерес към пародонтологията са от първо, второ и трето поколение (ако компютъризацията е подходяща).Пародонтални сонди, подходящи за специална пародонтална практика и университетски и изследователски институции са от второ, трето  и пето поколение