За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Регенеративната пародонтална терапия, която се извърша в корективната фаза от лечението, включва методи за възстановяване на изгубените в резултат от пародонталното заболяване - кост, периодонтален лигамент и цимент.

Материали

Бариерни мембрани:

  • Бариерните мембрани се използват при направлявана тъканна регенерация (GTR) с идеята да блокират и физически да изключат проникването на епителните клетки в регенеративната зона. Те осигуряват стабилност на раната за осигуряването на кръвен съсирек и пространство, за популиране от клетките на периодонталния лигамент по протежение на кореновата повърхност.
  • Резорбируеми мембрани включват: целулозен ацетат (Millipore ©), експандиран политетрафлуоретилен (PTFE) (GoreTex ©), както и плътни мембрани от PTFE (Cytoplast ™) (съответно e-PTFE, d-PTFE). Тези мембрани бяха успешни, но те налагат втора операция за отстраняването им. По-съвременните техники включват използването на естествени или синтетични резорбируеми мембрани.
  • PRF-мембрани - продукт от центрофугирането на собствената кръв на пациента в същото посещение.

Ролята: механична бариера за епителните клетки или клетките на съединителната тъкан, които могат да популират кореновата повърхност и да определят вида на бъдещия нов аташман. Клетките на периодонталния лигамент са тези, които трябва да се насочат към формирания коагулум, а неговата стабилизация е втората ключова роля на мембраните при направляваната тъканна регенерация (GTR). 

 

Костните трансплантати се делят на:

  • Остеогенни – съдържа остеобласти, които директно участват в котсното формиране
  • Остеокондуктивни – осигурява матрица за костен растеж
  • Остеоиндуктивни – стимулира диференциацията на съседни клетки до остеобласти

 

Костна присадка:

Всички костни присадки, използвани в пародонталната регенеративна хирургия, осигуряват пространство, стабилизиране на коагулума и остеокондуктивна платформа, за да се осигури регенерация на костите . 

  • Интраоралните и екстраоралните автогенни присадки са първият вид костно присаден трансплантант. Автогенната кост има потенциал да осигури остеогенеза. Човешката хистология потвърди, че с тази присадка се наблюдава истинска регенерация. Лечението обаче не е предвидимо и носи със себе си риска от пренасяне на остеокласти до реципиентната ложа, което доведе до анкилоза и резорбция на корена. Интраорални донорски ложи: обеззъбен участък, тубер, екзостози, ментум. Екстраорални: crista ilica, ребро, фибула.
  • Алографтите са първият естествен заместител, използван за автогенни присадки. Предлагат се два вида алотранспланти: минерализиран лиофилизиран костен алографт (FDBA) (MinerOss®, Raptos® и др.) и декалцифициран костно-алографтен изсушен с лиофилизиран кост (DFDBA) (Dynagraft® наред с други). DFDBA чрез деминерализация излага костните морфогенетични протеини (BMPs), които имат способността да индуцират клетки-гостоприемници да се диференцират в остеобласти. Изследванията обаче показват променливост в остеоиндуктивния потенциал на DFDBA. Недостатък - имуногенност и пренос на инфекциозни причинители. 
  • Ксенографтът е вторият естествен заместител, използван за автогенни присадки. Депротеинизиран минерал от говежди или свински кости може да служи като неорганично остеокондуктивно скеле. Пример: GenOss, BioOss, Cerabone. Отличава се с бавна резорбция и поддържа обема.
  • Алопластичните материали са синтетични, неорганични и биосъвместими заместители на костни присадки, които също могат да осигурят остеопроводимост. Четирите най-често използвани видове алопласти са хидроксиапатит, бета-трикалциев фосфат (β-TCP), полимери и биоактивни стъкла. 

Широко се използват и комбинации като: автогенна кост + ксенографт или алографт + ксенографт.

Sticky bone (stable fibrin bone graft) или лепкава кост - при смесване на iPRF с гранули костен материал (например от ксенографт).

При внасянето им в дефекта не се изисква прекалена кондензация, защото това ще затрудни достъпа на клетките от реципиентната ложа и изхранването на графта.