За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Подвижността на зъбите (импантите) може да бъде оценена както от субективни, така и от обективни средства.

Субективната оценка на мобилността на зъбите зависи от изследващия, това подчертава необходимостта от обективен метод. Описани са различни обективни методи: диодни лазери, магнитни сензори, доплеров вибратор и пародонтометър Mühlemanns.

Periotest е динамично устройство, предназначено да осигури обективно измерване на мобилността на зъбите чрез оценка на амортизиращите характеристики на пародонта; тя не изисква фиксиране на твърд измервателен апарат върху зъбите.

КАК РАБОТИ?

Процедурата за измерване е електромеханична. Електрически задвижвана и електронно мониторирана почукваща глава перкусира изпитвания обект (зъб или имплант) 16 пъти. Цялата процедура за измерване изисква около 4 секунди Главата, която извършва перкусията, е чувствителна към натиск и записва продължителността на контакта с изпитвания обект. Подвижните  зъби или импланти показват по-дълго време на контакт и стойностите на Periotest са съответно по-високи, докато здравите зъби или добре осеоинтегрираните импланти имат кратко време за контакт и водят до ниски стойности.

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Mобилността на зъба се отчита в стойности вариращи от –8 до +50. Връзката му с клиничната степен на мобилност  и стойностите отчетени от устройството е следната:

-8 до +9                         0 степен

+10 до +19                    I степен

+20 до +29                    II степен

+30 до +50                    III степен

Periotest е инструмент, който най-често се използва за измерване на осеоинтеграция в зъбните импланти.Може да се използва на всички етапи на имплантологично лечение - от първично изследване за стабилност, през периода на оздравяване и чак до завършеното протезиране.

Лесното и удобно приложение (безжичен и олекотен модел) в клинични условия, както и надеждните  и прецизни резултати от измерванията, правят устройството неделима част от съвременната практика.