За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Пародонтита може да доведе до усложнения на бременността, а бременността може да влоши пародонталното заболяване, което показва тяхната взаимовръзка.

Пародонталните заболявания могат да имат неблагоприятни ефекти върху бременността, това може да включват ниско тегло при раждане (LBW), преждевременно раждане (PTB), ранна гестационна възраст, предизвикана от бременност хипертония и загуба на плода. Все още не са установени причинно-следствените връзки между бременност и пародонтита.

В идеалния случай жената трябва да е със здрав пародонт преди да забременее. Нехирургичната пародонтална терапия като SRP може да бъде от полза за пациента. Съществуват противоречиви доказателства за това дали плодът ще има полза, ако пациентът се подложи на пародонтално лечение. След един ранен мета-анализ се установява полза за плода. Множеството последващи мета-анализи, които имат достъп до допълнителни изследвания, не откриват полза за плода, когато не се извършва хирургична пародонтална терапия по време на бременност.

Пародонталната терапия ще предизвика преходна бактериемия при жената. Важно е да се отбележи, че в един случай се съобщава за субгингивални бактерии, които достигат до плацентата и причиняват смърт на плода, но тъй като този инцидент не включва дентално лечение, сам по себе си е недостатъчно да се стигне до заключение как стоматологичното лечение може да повлияе на бременността! Авторите, докладващи за този инцидент, предполагат антибиотична профилактика при наличие на множество инфекции. Тъй като клиничните изпитвания не са предоставили доказателства за краткосрочни неблагоприятни ефекти при здрави пациенти, денталната профилактика и SRP се считат за безопасни по време на бременност. Настоящият преглед на литературата не дава дългосрочни проучвания, изследващи безопасността на денталното лечение върху бременната пациентка.

Първата половина на втория триместър традиционно се смята за най-безопасното време за SRP. Проучване не установява повишен риск от нежелани медицински реакции, когато SRP се извършват през този период на бременността. Допълнителни фактори като здравето на жената и способността й да толерира лечението може да се наложи да се вземат предвид при препоръчване на възможностите за лечение.

Антибиотичната профилактика не се препоръчва рутинно за справяне с индуцираната от лечението бактериемия по време на бременност. Антибиотичната профилактика може да се прилага по други клинично указани причини, като например наличието на множество инфекции.

Когато са необходими анестетични средства, помислете за анестетици от категория Б (виж Медикаменти по време на бременността). Обмислете лидокаин или комбинация лидокаин / прилокаин за локална анестезия. 

Най-безопасното и ефективно средство за справяне с пародонталното заболяване по време на бременността, са неговата профилактика, диагностициране и лечение още преди забременяването. Ето защо, редовните визити по повод профилактичен преглед и професионално почистване и добре усвоените навици за лична орална хигиена, са ключът към пародонтално здраве по време на бременността.

 

източници:Dental Management of the Pregnant Patient,Christos A. Skouteris,John Wiley & Sons