За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Пародонталната регенеративна терапия обхваща спектър от процедури, които възстановяват загубените твърди и меки тъкани, поддържащи зъбите, като по този начин коригира щетите нанесени от пародонтита. През последните  години изследванията в тази област следват два пътя. От една страна, има развитие на използваните видове мембрани и костни присадки, както и добавянето на стимулиращи тъканите фактори, които насърчават естествената способност на организма да регенерира тъканите на пародонта. От друга страна,този напредък доведе до промяна в анализа на случаите, така че зъбите с локализиран тежък пародонтит, включително тези с комбинирани ендодонтско-пародонтални лезии, вече не се считат за безнадеждни за лечение.

В поредица от няколко кратки статии ще бъдат разгледа обосновката на лечението, класификационна система за вътрекостни дефекти, диагностика на лезиите, показания за лечение, специфични за мястото фактори, както и комбинирана ендодонтско-пародонтална лезия и използвани материали.

Обосновка
Целите на пародонталното лечение са ликвидиране на инфекцията и разрешаване на хроничното възпаление. Когато това е постигнато, прогресията на болестта се спира и нейният рецидив се предотвратява, налице е здраве при редуциран пародонт. Краткосрочните клинични показатели за успешно лечение са отсъствие на кървене при сондиране, както и наличие на дълбочини на сондиране ≤4 mm. Дългосрочният успех се определя от липсата на рецидив и прогресия. Зъбите с персистиращи джобове> 5 mm след консервативна терапия често се свързват с вътрекостен или фуркационен дефект. Тези зъби са изложени на повишен риск от прогресия на заболяването. Пародонталната регенерация има за цел да постигне увеличаване на прикрепването на силно компрометирани зъби, намаляване на дълбочината на сондиране .Това лечение ни предоставя възможността да променим прогнозата на зъба от съмнителна или неперспективна за лечение в положителна посока. В резултат на това може да се запази дентицията и да се подобри комфортът и функцията на пациента. 

Класификация на пародонталните костни дефекти
Пародонтита е място-специфично заболяване и всеки дефект има свои характеристики. Дългосрочната прогноза на зъбите е компрометирана чрез формирането на три различни вида дефекти: супраосални (или хоризонтални), инфраосални (или вертикални) и интеррадикуларни (или фуркационни).

Супраосални дефекти – нивото на свързващия епител е коронарно от нивото на алвеоларната кост.Тези костни лезии могат да прогресират във вертикални.

Инфраосални дефекти – нивото на свързващия епител е апикално от нивото на алвеоларната кост.Тези дефектите се разделят допълнително на:

 - вътрeкостни дефекти – засягат предимно един зъб и в зависимост от костните стени формиращи дефекта, биват:

  • Тристенен
  • Двустенен
  • Едностенен

 - кратери – дефектът ангажира два съседни зъба.

Фуркационните лезии се разделят на:

 F1- сондата навлиза до 1/3 от вестибуло-лингвалния размер на оклузалната повърхност на короната

 F2 – от 1/3 до 2/3

 F3 – над 2/3, преминава изцяло, има следните подкласове:

  A – вертикална костна загуба до 3мм (измерено от форникса на фуркацията до нивото на интеррадикуларната кост)

  B – от 3-6мм

  C – над 6мм