За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Рецесиите се изразяват в експониране на кореновите повърхности в резултат от апикалното преместване на гингивата. Според броя на зъбите, които ангажират, биват локализирани и генерализирани. Според тежестта на дефекта се класифицират в 4 класа по Miller. Клинично измерване: с пародонтална сонда от ЦЕГ до margo gingivalis

Етиология

1.Възраст – 50% от рецесиите се наблюдават след 50-годишна възраст, това се дължи на кумулативния ефект на патологичните  и повтарящите се травматични фактори с възрастта

2.Техника на четкане – агресивно четкане в хоризонтална посока, употреба на силни абразиви и четки с твърд косъм

3.Малпозиция на зъбите – ротирани, наклонени, извън зъбната дъга и други

4.Възпалителен процес – плака, пародонтит

5.Високо заловен френулум – tension test

6.Ятрогенни фактори – ресторации, елементи на снемаеми конструкции, ръб на неснемаеми конструкции, ортодонтско лечение

Клинично значение

1.Експонираните коренови повърхности са уязвими на кариес

2.Абразия или ерозия на цимента-> засягане на дентина-> чувствителност

3.Hyperemia pulpae като резултат от експонирането на кореновите повърхности

4.Рецесиите като естествен плак ретентивен фактор

5.Нарушена естетика

Лечение

1.Нехирургично :

-коригиране на техниката на четкане и средствата за лична орална хигиена

-коригиране на ортодонтски аномалии

-лечение на свръхчувствителност с десенситайзери

-плак-контрол и елиминиране на повърхностното възпаление

2.Хирургично:

-педункулиран графт

-процедура със свободен мекотъканен графт

-коронарно позиционирано ламбо

-GTR

-double papilla flap

-semilunar coronally advanced flap

-латерално позиционирано ламбо

За по-добри резултати горепосочените процедури могат да бъдат извършени в комбинация с биомодификация на кореновата повърхност. След провеждане на root planning, кореновата повърхност се обработва с 24% EDTA или Doxycycline, следва промиване с физиологичен разтвор, подсушаване и нанасяне на Emdogain (състав:90% амелогенин и 10% неамелогенинови матриксни протеини).