За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Много от пациентите изпитват неприятни емоции при мисълта за денталния кабинет, но денталните лекари също се сблъскват с ужасяващи неща в своята практика. Ето няколко истории от практиката:

Пародонталната регенеративна терапия обхваща спектър от процедури, които възстановяват загубените твърди и меки тъкани, поддържащи зъбите, като по този начин коригира щетите нанесени от пародонтита. През последните  години изследванията в тази област следват два пътя. От една страна, има развитие на използваните видове мембрани и костни присадки, както и добавянето на стимулиращи тъканите фактори, които насърчават естествената способност на организма да регенерира тъканите на пародонта. От друга страна,този напредък доведе до промяна в анализа на случаите, така че зъбите с локализиран тежък пародонтит, включително тези с комбинирани ендодонтско-пародонтални лезии, вече не се считат за безнадеждни за лечение.