За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Съществуват аномалии в кореновите морфологии, които също могат да затруднят поставянето на импланти. Такива са дилацерациите, както и прекалената широчина на корените.

Има изисквания върху хоризонталния и вертикалния размер на костта, в която ще се поставя импланта. Хирургът трябва да прецени правилно, защото поставянето му в грешна буко-лингвална и медио-дистална посока, може да доведе до отпадане на импланта. Идеалната дълбочина на поставяне на импланта е 3 мм под емайло-циментовата граница на съседните зъби. Много често се наблюдава атрофия на костта в обеззъбения участък, което допълнително утежнява имплантирането.

Желателно е да се направи внимателно изследване на мястото на поставяне на импланта с методите на образната диагностика и най-вече CBCT. Това дава възможност за преценка, нужна ли направлявана тъканна регенерация или не.

Очевидно е, че трябва да се положат всички усилия и да се направи опит да се запази максимален обем кост на мястото, на което се очаква имплантация. Преди или между хирургичните манипулации може да постави подходяща временна протезна конструкция, която да замести загубения зъб.

Изработването на окончателна протезна конструкция върху единичен имплант в естетичната област е нелесна задача. Протезистът е изправен пред много предизвикателства. Той трябва да спомогне във възстановяването на маргиналната мукоза, която да е идентична с гингивата на съседните зъби, както и избирането на подходящ цвят, което за единична коронка понякога е трудно. Предходното ортодонтско лечение и екзактната хирургична манипулация спомагат за успеха на лечението.

Комбинирането на трима специалисти в тези случаи – ортодонт, протезист и орален хирург прави резултатите при такива процедури максимално предсказуеми.