За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

В денталната практика често се налага да се лекуват пациенти приемащи различни агенти против кръвосъсирване. Такива са тромбоцитните антиагреганти, с най-чести представители – аспирин и клопидогрел (Плавикс). Те могат да бъдат приемани по отделно или заедно. Това крие известен риск от кървене. Денталните манипулации са категоризирани според US Davis Health System Anticoagulation Services в различни групи спрямо риска от кървене. С нисък риск от кървене са определени супрагингивален скалинг, правене на обтурации и инжектиране на локален анестетик (терминална анестезия). Като среден риск са определени субгингивален скалинг, субгингивална препарация на обтурации, стандартно кореново лечение, екстракция (без издлетяване), проводна анестезия. Като висок риск са оценени обширна хирургия, апикална остеотомия, хирургично премахване на корен, дентоалвеоларна хирургия (премахване на кост).

Човешката устна кухина е колонизирана от огромен брой разнообразни бактерии.

Задължения на медицинските специалисти по отношение на антибиотичната политика и емперична антибиотична терапия.

Нараняване на лицевия нерв

Оперативната техника при паротидектомията е предназначена да се да се избегне нараняване на лицевия нерв. Той контролира мимическите мускули, съответно тези, които движат устните, очите и веждите. Не е необичайно да има временна слабост на един или повече от нервните клонове и пареза на съответните мускули, което води до ограничение в движението им. Постоянна травма на един или повече от клоновете на лицевия нерв са редки. Ако това се случи, мускулите, които се контролират от него ще останат парализирани.

Най-чести грешки при антибиотична терапия:

 

  1. Приложение на широкоспектърен антибиотик (АБ), когато е подходяща тясно - спектърна АБ терапия;
  2. Прекомерно продължителна АБ терапия;
  3. Неправилно дозиране на АБ като единична доза и интервал на приложение;
  4. Парентерално приложение, когато пероралното е еднакво ефективно;
  5. Комбинирана терапия, когато има достатъчно ефективна монотерапия;