За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Сепсисът (на старогръцки σῆψις – „гниене“) представлява синдром на системен възпалителен отговор (SIRS) с убедителни клинични и микробиологични данни за инфекция.

Сепсисът е обща гнойна инфекция на организма, при която от местно гнойно огнище патогенни микроорганизми навлизат в кръвоносната система (сепсис без метастази, септицемия) с възможност за разпространение на инфекцията и образуване на вторични гнойни огнища (сепсис с метастази, септикопиемия). Животозастрашаващо състояние.

 

Критерии:

  • температура над 38 °C или под 36 °C
  • тахикардия над 90/min
  • тахипнея над 20/min или PaCO2под 32mmHg
  • левкоцитоза над 12 000/mm³ или левкопения под 4 000 mm³ или над 10% незрели неутрофилни гранулоцити в периферна кръв (олевяване)

 

-SIRS при налични  ≥2 от горепосочените критерии

-Сепсис = SIRS + източник на инфекция

-Teжък сепсис = Сепсис + органна дисфункция

-Септичен шок = Тежък сепсис + хипотензия (SBP <90 или SBP спада под ≥ 40 mm Hg от нормалното)

-Синдром на мултиорганната дисфункция  ≥ 2 органа с дисфункция

SURVIVING SEPSIS GUIDELINES

Започване на антибиотично лечение в рамките на час от разпознаването при тежък сепсис или септичен шок или в рамките на три часа от пристигането в болничното заведение.