За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Изготвянето на писмени описания на оралните лезии е като запис на доказателства от местопрестъпление: важно е да се съберат колкото се може повече улики. Откритите улики ще ни насочат към правилните действия, било то наблюдение на ситуацията, събиране на допълнителна информация или насочване на пациенти към специалист.

Трябва да се подчертае, че досието на пациента е правен документ. Като клиницисти трябва да спазваме високи стандарти, за да избегнем правни проблеми по пътя.

Стъпки при документация:

Ето 7 стъпки за описание и запис на клинични находки за орални лезии.

 • A (area) местоположение
 • B(border) граници
 • C(color) цвят
 • D(diameter) размер
 • T(texture) текстура
 • S(shape) форма
 • консистенция

Документиране на подробности

Познаването на тези стъпки е добро начало, но нека разгледаме всеки елемент по-отблизо. Това ще ви помогне да станете специалист по-точното описание  на оралните лезии.

Местоположение - Това е мястото, където е лезията. Използвайте фиксирана референтна точка, като "мезиал на мандибуларния първи премолар" или "5 мм от върха на езика и 3 мм от средната линия." Сондата е отличен владетел за измерване на разстояния от референтната точка.

Разпространение и граници- Това означава колко „разнесена“ е лезията, колко са лезиите и как изглеждат . Ето условията за описание :

 • Локализиран (фокусно, намира се само в една област) или генерализиран (дифузен, открит в повечето тъкани в една област)
 • Единични или множество
 • Добре дефинирани  или слабо дефинирани (неясни). Обърнете внимание, че добре ограничената може да има правилни или неправилни граници.

Размер- Измерване на диаметър в милиметри или cm. Измервайте също дължината, ширината и височината на оралната лезия. (В точния ред!). Може да използвате за целта и пародонтологична сонда.

Форма - Запишете как изглежда лезията, т.е. кръгла, правоъгълна и т.н. След това добавете още малко, като използвате следните термини:

Цвят - лизията може да бъде едноцветна или смесена

Консистенция - Натиснете лезията с пръст и усетете консистенцията. Тя може да бъде едно от следните:

 • мека
 • еластична
 • твърда
 • флуктуираща (лезия, пълна с течност, която премества течност от една област в друга при натискане на лезията)

Текстура -  усетете текстурата. Тя може да бъде една  от следните:

 • гладка
 • груба

История - Задайте някои от следните въпроси и запишете отговорите.

 • Кога се появи лезията?
 • Имате ли болка? Можете ли да опишете как се чувства лезията?
 • Имахте ли лезии преди?
 • Забелязали ли сте промени в лезията и какви?
 • Преживяхте ли някаква травма в областта?
 • Провеждано ли е лечение по повод на лезията? Какво?
 • Промени ли се вашата медицинска история и лекарства?

Хубаво е лезията да бъде причислена към някоя от групите обривни елементи, които ще разгледаме в следващата статия, както и ще опишем една произволна лезия.

Диференциална диагноза

След като завършите описанието на оралната лезия, тогава можете да започнете да формулирате диференциална диагноза. Можете също да поискате помощта на друг специалист. Запомнете: документацията може да спаси живота на вашия пациент!