За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

TNM системата е най-използваната система за стадиране на рак. Повечето болници и медицински центрове използват системата, като основен метод за докладване на заболяването. Съществуват и ракови заболявания с различни системи за стадиране: тумори на мозъка и гръбначния мозък и рак на кръвта.

Т се отнася до размера и дълбочината на основния (първичен) тумор:

TX – първичният тумор не може да бъде оцененТis – carcinoma in situ

Т1 - ракът се открива в тъканите на устната кухина и е:

  • до 2см в най-големия си диаметър;
  • до 0,5сm дълбочина;

Т2 може да означава:

  • 2см в най-големия си диаметър и над 0,5 до 1см дълбочина;    
  • от 2-4 см в най-големия си диаметър и до 1см дълбочина;

T3 означава:

  • над 4 см в най-големия си диаметър или по-дълбок от 1см 

Т4 се разделя на 2 групи:

T4a - ракът ангажира и подлежащите и съсдени структури, като кост, кожа или синуси;

T4b - ракът се е разпространил в близките области, като basis cranii или region colli, обграждаща артериите (каротидни артерии) и други;

N се отнася до броя на засегнатите регионалните лимфни възли:

N0 - лимфните възли не съдържат ракови клетки;

N1 - един лимфен възел съдържа ракови клетки от същата страна на шията, като рака. Възелът не е по-голям от 3 см. Ракът не се е разпространил в тъкан около лимфния възел;

N2 се разделя на 3 групи:

N2a - един ипсилатерален лимфен възел съдържа ракови клетки. Възелът е между 3см и 6см. Ракът не се е разпространил в тъкан около лимфния възел;

N2b - повече от един ипсилатерален лимфен възел съдържа ракови клетки. Нито един от тези възли не е по-голям от 6 см. Ракът не се е разпространил в тъкан около лимфния възел;

N2c – наличие на ракови клетки в контралатералните лимфни възли, или във възли от двете страни на шията. Нито един от тези възли не е по-голям от 6 см. Ракът не се е разпространил в тъкан около лимфния възел;

N3 се разделя на 2 групи:

N3a - един лимфен възел, който съдържа ракови клетки, е по-голям от 6 cm. Ракът не се е разпространил в тъкани около лимфния възел;

N3b - един лимфен възел, който съдържа ракови клетки, е по-голям от 6 cm. Ракът се е разпространил в тъкани около лимфния възел;

М се отнася до далечните метастази. Това означава, че ракът се е разпространил от първичния тумор в други части на тялото:

M0 означава, че ракът не се е разпространил в други части на тялото;

М1 означава, че ракът се е разпространил в други части на тялото, като белите дробове;

Стадии 0

Tis

N0

M0

Стадии I

T1

N0

M0

Стадии II

T2

N0

M0

Стадии III

T1, T2

N1

M0

 

T3

N0, N1

M0

Стадии IVA

T1, T2, T3

N2

M0

 

T4a

N0, N1, N2

M0

Стадии IVB

всяко T

N3

M0

 

T4b

всяко N

M0

Стадии IVC

всяко T

всяко N

M1