За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

 1. Хирургично или консервативно лечение за премахване на причинителя е основен подход. Антибиотиците са допълнителна терапия;
  Поради появата на много резистентни щамове старите принципи се връщат на премахване на етиологичния фактор първоначално и след това при нужда да се изписва допълнителна терапия.
 2. Да се използват антибиотици само когато са клинично идицирани;
  Клиничните индикации за изписване на антибиотик включват повишена температура, лимфаденопатия, индурирана или флуктуираща подутина. Пурулентен ексудат може да не е индикация за антибиотична терапия, тъй като спонтанното и или хирургичното отдрениране са начало на хроничния етап от инфекцията. В този етап премахването на етиологията на инфекцията, като разрушен зъб например, може да доведе до излекуването й без допълнителна терапия.
 3. Използване на специфична антибиотична терапия възможно най-скоро;
  Специфичната антибиотична терапия е продиктувана от културелно микробиологично изследване взето от пациента. Емпиричната антибиотична терапия е терапия, която се базира на избор на антибиотик срещу патоген, който статистичеки е най-чест причинител на инфекция в областта.
 4. Използване на медицина базирана на доказателствата или указания (guidelines), при наличие на такива;
 5. Използване на най-тясноспектърния емпиричен антибиотик, ефективен към най-вероятния патоген;
  Емпиричната антибиотична терапия се използва, когато е клинично индицирана и преди да са налични микробиологични резултати. Тъй като вече има статистики за най-честите причинители на инфекции в областта на главата и шията, трябва да се избере възможно най-тясноспектърния покриващ съответните патогени, докато не се получат културелните резултати.
 6. Използване на най-ниско токсичния антибиотик;
  Въпреки че пеницилините са най-старите антибиотици, те са най-нетоксични и едни от най-ефективните, особено за патогените в областта на главата и шията. Фаталната анафилкасия при тях е 0.002% и лесно може да бъде избегната при снемането на подробна анамнеза. Редки са и токсичните реакции, като тромбоцитопения, серумна болест, еритема мутиформе, синдром на Стивън Джонсъсн.
 7. Комбиниране на антибиотици трябва да става само когато е необходимо;
  Въпреки че повечето инфекции в областта на главата и шията са полимкробни често един антибиотик е достатъчен срещу повечето патогени. От друга страна комбинация между антибиотици може да бъде индицирана при тежка инфекция без видима причина, при полимикробна инфекция, при която някой от бактериите са резистентни към един даден антибиотик и с цел избягването на развитието на допълнителна такава, се предписва комбинация.
 8. Намаляване на периода на антибиотичната терапия;
  Лекарите смятат, че използването на кратък антибиотичен курс води до появата на резистентни щамове. Въпреки това точно обратното е вярно. Рандомизирани проучвания, сравняващи 3-4 дневен курс антибиотична терапия с 7-10 дневен при одонтогенни инфекции, показват еднакви резултати, когато етиологичното огнище е премахнато.
 9. Използване на най-икономически изгодния антибиотик;
 10. Да се използва антибиотична профилактика само когато е ефективна или когато се спазва съответно указание (guideline);