За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Човешката устна кухина е колонизирана от огромен брой разнообразни бактерии.

При всяка хирургична процедура, извършена в устната кухина, има риск бактерии да преминат в кръвта, причинявайки бактериемия, която обикновено е преходна.

В някои случаи това може да доведе до усложнения, като бактериален ендокардит, артрит, различни локални и/или дисеминирани бактериални огнища.

Многобройни проучвания показват, че водите за уста, съдържащи хлорхексидин, проявяват мощен антимикробен ефект върху микроорганизмите в слюнката и бактериалната плака.

"Въз основа на тези проучвания можем да заключим, че разтворите за уста, съдържащи хлорхексидин и използвани преди денталната  хирургична процедура, трябва да намалят броя на микроорганизмите, които имат потенциал да преминат в кръвта на пациента, но това е горещо обсъждан въпрос", заявиха членовете на испанската  изследователска група UPV / EHU.

През 1997 г. Американската асоциация по сърдечно - съдови заболявания (ААССЗ) предложи всички пациентите с риск от инфекциозен ендокардит да използват антимикробна вода за уста преди стоматологична процедура.

През 2006 г. Британската асоциация по антимикробни препарати препоръча при всички рискови за развитие на бактериемия пациенти да се прилага еднократна дезинфекция на устната кухина с вода за уста, съдържаща 0,2% хлорхексидн (10 ml за 1 минута) преди извършването на стоматологичните процедури.

През 2007 г. обаче ААСCЗ  препорча да не се приема протокол за такава антисептична профилактика.

За изясняването на този въпрос изследователската група UPV / EHU, водена от Карлос Родригес-Андрес и Ева Рамос, реши да проведе систематичен преглед и метаанализ на рандомизирани проучвания с цел  да се оцени ефективността на хлорхексидина при предотвратяване на бактериемия след екстракция на зъб. Изследването е проведено в сътрудничество с катедрата по епидемиология на UPV / EHU и е публикувано в “Plos One”.

В проучването са включени 8 клинични изпитвания с общо 523 пациенти. От тях 267 пациенти са профилактирани с хлорхексидин, като при 145 е било доказано развитие на бактериемия.

Контролната група е включвала 256 души, при които в 156 случая е доказана бактериемия.

Получените резултати от изследването показват, че ефективността на профилактиката с хлорхексидин по отношение развитието на бактериалемия при орални хирургични интервенции е едва 12%.

Получените резултатите показват относителната и не особено значима ефективност на употребата на хлорхексидин, когато става въпрос за предотвратяване на преминаването на бактериите от устната кухина в кръвообращението при екстракция на зъби и други орални хирургични интервенции. 

"Въпреки това, предвид ниската цена и липсата на нежелани реакции и усложнения, бихме препоръчали употребата на вода за уста с хлорхексидин, преди да се извърши такава процедура", заключи изследователската група на UPV / EHU.