За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Задължения на медицинските специалисти по отношение на антибиотичната политика и емперична антибиотична терапия.

Цел на емперичната антибиотична терапия е да се осигури максимално широк спектър на антимикробно действие, включващо очакваните патогени, в зависимост от локализацията на инфекцията и/или локалния статус на вътреболничните инфекции.

Емперичната терапията трябва да продължи до получаване на резултатите от микробиологичните изследвания, въз основа на които се модифицира по следния начин:

  • деескалация на антимикробната терапия;
  • по - възможност се преминава към монотерапия с максимално тесноспектърен препарат;

Лекарите имат следните задължения по отношение на антибиотичната политика:

 

  • да започнат антимикробната терапия максимално рано, след като вземат необходимите материали за микробиологично изследване;
  • да определят и да се аргументират за необходимостта от антибиотично лечение, избора на антимикробния препарат, дозировката и продължителността на курса;
  • на 48 - ия час да направят преоценка, съобразно резултатите от лечението и готовите изследвания и, ако се налага, да извършат промени;

Важни препоръки при започване на антимикробна терапия:

 

  • кратки антибиотични курсове;
  • препоръчва се да се изследва нивото на прокалцитонин (биомаркер за наличие на инфекция), чрез което да се ръководи започването/спирането на антибиотичната терапия;
  • бързо превключване от парентерално към п.о. Приложение;
  • да се избягват излишните антибиотични комбинации;