За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Нараняване на лицевия нерв

Оперативната техника при паротидектомията е предназначена да се да се избегне нараняване на лицевия нерв. Той контролира мимическите мускули, съответно тези, които движат устните, очите и веждите. Не е необичайно да има временна слабост на един или повече от нервните клонове и пареза на съответните мускули, което води до ограничение в движението им. Постоянна травма на един или повече от клоновете на лицевия нерв са редки. Ако това се случи, мускулите, които се контролират от него ще останат парализирани.

Смущения в сетивността на ушната мида

Нервът инервиращ сетивно долната половина на ухото (n. auricularis magnus) може да бъде увреден по време на операцията. Изтръпването на тази част на ушната мида може да бъде перманентно.

Синдром на Фрей (вкусово изпотяване)

Функцията на слюнчена жлеза е да произвежда слюнка, което подпомагат дъвченето и храносмилането. Слюнката се отделя се от секреторните ацини, събира се в каналчета от различен калибър и се излизва в устата. След операцията n. auriculotemporalis може да прорастне към потните жлези на кожата, което води до увеличено отделяне на пот по време на хранене около ухото.

Серома/хематом/сиалоцеле

За да се предотврати събирането на раневи ексудат, кръв или слюнка под кожата, постоперативно се поставя дрен. Понякога отдренирането е неефективно и се налага допълнителна хирургична интервенция. Много рядко е образуването на слюнчена фистула.