За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Най-чести грешки при антибиотична терапия:

 

 1. Приложение на широкоспектърен антибиотик (АБ), когато е подходяща тясно - спектърна АБ терапия;
 2. Прекомерно продължителна АБ терапия;
 3. Неправилно дозиране на АБ като единична доза и интервал на приложение;
 4. Парентерално приложение, когато пероралното е еднакво ефективно;
 5. Комбинирана терапия, когато има достатъчно ефективна монотерапия;
 6. Несъобразяване на емпиричната терапия с вече готови микробиологични резултати;
 7. Несъобразяване на дозирането при увредена бъбречна или чернодробна функция;
 8. Непознаване на актуалния статус на антимикробната резистентност, поради което инициално се предписват неподходящи за случая АБ;

 

Препоръки при дозирането на антибактериалните препарати:

 

 1. По - лошо от това въобще да не се даде АБ, когато е нужно, е той да се предпише в субоптимална доза;
 2. Особено важно за оптимизиране на изхода от тежки инфекции (сепсис и септичен шок, инфекциозен ендокардит, неутропенични болни), трудно лечими инфекции (остеомиелит) и инфекции от щамове, причиняващи вътреболнични инфекции (главно P.Aeruginosa);
 3. При концентрация - зависимите АБ (аминогликозиди, флуорохинолони), целта е осигуряване на пикова концентрация в плазмата при максимално допустима еднократна дневна доза;
 4. При време - зависимите АБ (бета - лактамите, пеницелини, цефалоспорини, карбапенеми) и повечето други, целта е през цялото денонощие да се поддържа достатъчно висока концентрация в кръвта чрез прилагане на натоварваща доза, последвана от удължени/постоянни инфузии или по - къси интервали на приложение;