За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Цел на хирургичната антибиотична профилактика (ХАП):

Цел на ХАП е да  се предотврати генерализирането на локална инфекция или развитието на бактериемия от резидентната за човешко тяло микрофлора по време и в резултат от оперативната интервенция.

Начини на приложение на ХАП:

Антибиотикът се прилага най - често в еднократна доза венозно при въвеждане на болния в анестезия или 30 минути преди началната инцизия.

Допускат се допълнителни дози само при:

  • интервенции с продължителност по - дълга от плазмения полуживот на препарата (над 4-8 часа);
  • при кръвозагуба над 1500;
  • при вливания над 15мл/кг;
  • при сърдечно - съдови и ортопедични операции;

 

Продължителност на ХАП:

  • ХАП трябва да приключи максимум до 48-ия час от началото на оперативната интервенция ( за предпочитане до 12-14-ия час), в противен случай се класифицира, като краткотраен курс на антибактериална терапия, а не ХАП;
  • Подбрания за ХАП антибактериален препарат не се използва за лечение на инфекциозни усложнения в клиниката/отделението;