За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Локализирани области на костна склероза в отговор на слаби по сила възпалителни стимули свързани с апексите на зъби с пулпит или пулпна некроза. Асоциацията с област на възпаление, обикновено това е апексът на неинтактен зъб, е от решаващо значение, тъй като тези лезии могат да приличат на някои други вътрекостни процеси, които дават много сходен рентгенографски образ.Тази вторична склероза на костите не се счита за класически остеомиелит.

Halitosis или Fetor ex ore е много често срещано, но и лечимо състояние след пациентите. Може да се дължи на вида приемана храна,но и на по-задълбочени проблеми касаещи оралното и дентално здраве или системно заболяване. Установено е, че 1 от всеки 4 е засегнат от проблема.

Пиезохирургията е нова технология, която дава възможност за извършване на остеотомия или остеопластика чрез ултразвукови вибрации. Това са апарати с модулирана честота и контролиран диапазон на вибрациите при върха. Пиезотомът получава широко признание в медицината и денталната медицина за относително кратък период от време. Опростява хирургичните процедури, които включват отстраняване или моделиране на кост.

OraVerse е формулировка на фентоламин мезилат, която ускорява връщането към нормалното усещане и функция на пациентите след рутинни стоматологични процедури. OraVerse се отпуска в стандартни карпули, маркиран със зелен етикет за по-лесно идентифициране.