За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Изготвянето на писмени описания на оралните лезии е като запис на доказателства от местопрестъпление: важно е да се съберат колкото се може повече улики. Откритите улики ще ни насочат към правилните действия, било то наблюдение на ситуацията, събиране на допълнителна информация или насочване на пациенти към специалист.

След екстракция на мъдрец е възможно да възникне затруднение при преглъщане и отваряне на устата, ето защо сме подбрали няколко съвета при хранене, които да направят постоперативния период на пациентите по-комфортен.

Дъвката не е предназначена да се поглъща, но може ли  да остане в тялото ни в продължение на  години?

Винаги са ни казвали да НЕ поглъщаме дъвка, но колко може да ни навреди това?

TNM системата е най-използваната система за стадиране на рак. Повечето болници и медицински центрове използват системата, като основен метод за докладване на заболяването. Съществуват и ракови заболявания с различни системи за стадиране: тумори на мозъка и гръбначния мозък и рак на кръвта.