За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

TNM системата е най-използваната система за стадиране на рак. Повечето болници и медицински центрове използват системата, като основен метод за докладване на заболяването. Съществуват и ракови заболявания с различни системи за стадиране: тумори на мозъка и гръбначния мозък и рак на кръвта.

Диагностика

  • Анамнеза – лекарствен пример, който да е потенциален тригер, тютюнопушене, прехапване, диети, стресови ситуации, сексуална история, настинка или грип,алергии, хормонален дисбаланс и други.
  • Физикален преглед - огледът и описанието на лезиите(вид на обривния елемент, дълбочина,брой,локализация, поява) могат да са достъчно информативни.
  • Параклинични и лабораторни тестове:
  1. Микробиологично изследване – натривка от мястото
  2. Цитологично изследване - отстраняване на клетки за по-нататъшно изследване
  3. Вирусологична диагностика
  4. Кръвни изследвания
  5. Алергологични тестове

Лечение

Лечението на стоматита зависи от неговата етиология.

Стоматитът, общ термин за възпалена устна кухина, може да наруши способността на човек да яде, говори и спи. Стоматитът може да се появи навсякъде в устната кухина в зависимост от областта, която ангажира, се разделя на: cheilitis, glossitis, gingivitis и pharyngitis.

Ангуларният хейлит или наричан още ангуларен стоматит, хейлоза или perleche, е болка и зачервяване в областта на устните комисури. Самият ангуларен хейлит не се разпространява извън устните ъгли. Ако обаче се инфектира и не се лекува, инфекцията може да се разпространи.

Ангуларният хейлит или наричан още ангуларен стоматит, хейлоза или perleche,е болка и зачервяване в областта на устните комисури. Самият ангуларен хейлит не се разпространява извън устните ъгли. Ако обаче се инфектира и не се лекува, инфекцията може да се разпространи.