За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Пиезохирургията е нова технология, която дава възможност за извършване на остеотомия или остеопластика чрез ултразвукови вибрации. Това са апарати с модулирана честота и контролиран диапазон на вибрациите при върха. Пиезотомът получава широко признание в медицината и денталната медицина за относително кратък период от време. Опростява хирургичните процедури, които включват отстраняване или моделиране на кост.

OraVerse е формулировка на фентоламин мезилат, която ускорява връщането към нормалното усещане и функция на пациентите след рутинни стоматологични процедури. OraVerse се отпуска в стандартни карпули, маркиран със зелен етикет за по-лесно идентифициране.

Tравмата на меките тъкани е честа клинична компликация след прилагане на локална анестезия в устната кухина. Най-често травмата на устните, езика и бузите от този характер са самоограничаващи се и се лекуват без усложнения, въпреки че кървене и инфекция са възможни.