За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Добрата ендодонтска практика изисква солидни познания, мануалност и висококачествено оборудване, но и няколко основни прости правила повишаващи нивото на успех и комфорта на пациента.

Орофациалната болка често е причина пациентите да търсят дентална помощ, а болката от ендодонтски произход представлява значителен дял. Въпреки това, страхът от болка по време на стоматологични процедури е една от основните причини за занемареното орално здраве и „запуснати” случаи, които често завършват с ектракция, която е част от порочния кръг – причина за избягване на регулярните дентални посещения . За щастие, стратегиите за управление на болката значително се подобриха с течение на времето. 

Композитните материали са системи състоящи се най-общо от органична матрица, неорганичен пълнител и катализатор на полимеризацията. Според вида на последната се делят на светлиннополимеризиращи, самополимеризиращи и двойнополимеризиращи.

Проучвания за свързване на дентин съобщават, че противно на постигнатата стабилност при зъбния емайл, адхезивните механизми върху дентина са все още чувствителни, непредсказуеми и нестабилни.