За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Автор: Д-р Мария Димитрова
Дентален център „Света Аполония“, Пловдив


Нови изследвания продължават да се появяват по отношение на епидемиологични доказателства за асоциацията между апикален периодонтит (АП) и сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), и тази област на изследвания поражда интерес в рамките на денталната общност. Неотдавнашен системен преглед идентифицира 19 епидемиологични проучвания при хора,при които се изследва връзката между рентгенологично открити AП и ССЗ.От тях 13 показаха значително положителна връзка между AП и CСЗ.

Автор: Д-р Мария Димитрова
Дентален център „Света Аполония“, Пловдив

Въпреки че периапикалните инфекции причиняват редица локални тъканни отговори, които ограничават разпространението на инфекциозните елементи,
AП може да не е изключително местен феномен.

Резултатите от мета-анализ (Gomes et al) показват, че наличието на АП е свързано със системно увеличаване на възпалителните маркери, включващи С-реактивен протеин (CRP), IL-1, IL-2, IL-6, асиметричен диметиларгинин(ADMA) и имуноглобулини (IgA, IgG и IgM) при хора. Като цяло тези констатации предполагат, че АП допринася за системен имунен отговор, който може да посредничи при ускорена атеросклероза.
Потенциалната роля на тези възпалителни медиатори е следната:

Автор: Д-р Мария Димитрова
Дентален център „Света Аполония“, Пловдив

Атеросклерозата представлява прогресивно стесняване на артериите, което може да доведе до оклузия като последица от отлагането на липидите.Това е в основата на коронарната болест на сърцето,както и на миокарден и церебрален инфаркт.Последното е насочено към потенциалния принос на хроничните възпалителни процеси, които могат да усилят съдовото възпаление при атеросклероза,тъй като тя се признава за хронично възпалително заболяване.В тази категория са две от най-разпространените орални заболявания:пародонтит и апикален периодонтит (АП). Има увеличаващи се епидемиологични доказателства за положителна асоциация
между пародонтитите и сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) както и между AП и ССЗ.Преглед на литературата,както и потенциален механизъм за връзката между AП и
атеросклероза, са представени в тази статия.

Диагностичните критерии се делят на пуплна и апикална.

 

Пулпна:

Нормална пулпа - клинична диагностична категория, при която пулпата е без симптоми и реагира нормално на тестове.

Обратим пулпит - клинична диагноза базирана на субективни и обективни данни, индициращи, че възпалението  ще премине и пулпата ще функционира нормално.