За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Бактериалното присъствие в системата на кореновите канали е основната причина за ендодонтското заболяване.  Отстраняването или намаляването на бактериалния товар чрез химиомеханичен подход осигурява успеха на терапията. Самостоятелно механичното обработване на кореновите каналите не може да отстрани МО, както в комбинация с химично средство.

Бактериалното присъствие в системата на кореновите канали е основната причина за ендодонтското заболяване.  Отстраняването или намаляването на бактериалния товар чрез химиомеханичен подход осигурява успеха на терапията.  Дезинфекцията на кореновата система до висока степен намалява бактериалното натоварване до ниво, при което се предотвратява формирането на периапикална лезия. Самостоятелно механичното обработване на кореновите каналите не може да отстрани МО, както в комбинация с химично средство.

Перфорацията е комуникация между ендодонта и повърхността на зъба, която може да е резултат от развитието на патологичен процес или ятрогенно възникнала. 

Резорбцията е вид зъбно нараняване или дразнене, което причинява загуба на част от ТЗТ. Състоянието често започва от външната страна на зъба и се движи към ендодонциума.В допълнение към загубата на ТЗТ, можете да се наблюдават още едем и промяна в цвета на зъба, но те се проявяват рядко.

В своята ежедневна практика денталните лекари се нуждаят от малък набор, но с висока ефективност и приложение моделажни инструменти. На пазара се предлага широка гама, но кой е най-подходящият.