За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Някои от основните цели на една ресторация са да се възстановят формата, функцията и оклузията на отделния зъб, които са заличени от патологичния процес. В сравнение с индиректните възстановявания, където контакт, контур и оклузия са добре контролирани и се постигнат в лаборатория, директните възстановявания създават предизвикателства при постигането на същото интраорално.

Интраоралната техниката може да бъде чувствителна, тя изисква време и може да не доведе до точно възпроизвеждане на формата и оклузията. Наличните различни матрични системи главно дават възможност за постигане на контура и контакта на проксималните повърхности, но не помагат за постигането на прецизна оклузия. Моделирането на оклузалната повърхност зависи изцяло от сръчността и уменията клинициста, съществува риск възстановяването да бъде над или под морфологичното ниво.Това води до оклузални несъответствия, които могат да варират. В допълнение, повърхността, която изисква наартикулиране с различни абразивни пилители няма да бъде толкова гладка, колкото тази, завършена под матрица.

Травмата от оклузия след обтуриране на даден зъб е ятрогенно увреждане, ако не се извърши прецизно наартикулиране. Функционалната оклузия насърчава благоприятна адаптация на основните анатомо-стоматологични структури, а именно – зъби, пародонт, ТМС и дъвкателни мускули и запазване на баланса между форма, функция и реакция. Оклузията е от първостепенно значение, орофациалната цялост е ключов елемент за психосоциалното благосъстояние.

Една техника, предложена от д-р Waseem Riazпрактикуващ в Лондон е “stamp technique” за директно възстановяване с композит с цел лесна, бърза и точната оклузална топография. Печатът е като индекс, мини отпечатък направен преди препарацията на зъба. Този печат възпроизвежда оригиналната анатомия на структурата на зъба чрез копиране на оригинала структура на зъбите. Техниката е приложима, когато оклузалната повърхност е почти интактна преди възстановителната процедура. За леко или умерено кавитирана кариозна лезия, кавитацията се обтурира с восък върху оклузален гипсов модел и от него се взема отпечатък. Може да се прилага както при първи, така и при втори клас възстановявания.

Техника:

  1. Изолиране на зъба
  2. Нанасяне на тънък изолационен слой вазелин
  3. Покриване на оклузалната повърхност с течен композит/ течен кофердам/ силант/ отпечатъчен материал и включване в него на апликатор (microbrush).
  4. Препарация на кавитета
  5. Адхезивен протокол
  6. Нанасяне на композитен материал и покриване преди полимеризацията му с парче тънък тефлон, апликаторът с щампата се притиска към повърхността. При наличие на голямо количество излишък, той внимателно се отстранява, следва полимеризация.
  7. Финиране и полиране

Техниката не изисква наличието на специален инструментариум, спестява клинично време и композитен материал и дава възможност за точно пренасяне на зъбната оклузална морфология.