За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Клинично може да се наложи зъб с фиксирана конструкция да бъде подложен на ендодонтско лечение или да се изисква подмяна. Съществуват множество причини за премахването на съществуващите фиксирани възстановявания, които включват подмяна на короната, която не отговаря на профилактичните, функционалните или естетичните изисквания, фрактура  или замяна с  мост. Възможно е също да има ситуации, при които съществуващите възстановявания ще бъдат запазени, но трябва да се извърши ендодонтско лечение на тези зъби.

Поради нарастващото търсене от страна на пациентите на повече естетични възстановявания, станахме свидетели на въвеждането на нови, по-здрави и по-естетични керамични стоматологични материали. Керамиката, независимо дали е фелдшпад, подсилена с левцит или на основата на литиев дисиликат, е доста лесна за пробиване, когато се налага достъп до пулпната камера за извършване на ендодонтска терапия или премахване на съществуващата корона за подмяна. През последното десетилетие се наблюдават много лаборатории и лекари, които се насочват към използването както на слоеви, така и на монолитни ресторации от цирконий. Този много здрав материал дойде с повишено недоволство за практикуващия, когато тези възстановявания трябва да бъдат премахнати или ако е необходим ендодонтски достъп през възстановяването. Разбира се, както при всяка процедура, изборът на правилните инструменти и техники ще подобри производителността и резултатите, като същевременно намали времето за постигане на желаните резултати и ще елиминира разочарованието на оператора. В тази статия ще бъдат обсъдени методи за достъп през възстановявания на базата на цирконий.

Керамичните материали се различават по твърдостта на циркония, измерена чрез твърдостта по Vickers (VHN), се отчита в диапазона от 700 до над 1200, в зависимост от това как материалът се обработва по време на производството и как се изпича след фрезоване. Твърдостта на циркониевите възстановявания може да намалее с течение на времето с кисели напитки (т.е. кола и цитрусови сокове), но това засяга в по-голяма степен керамиката на нециркониева основа. Якостта на огъване също е по-голяма за монолитните реставрационни материали с цирконий, намалява за хибридната керамика и допълнително за керамиката, подсилена с литиев дисиликат и левцит.  Тези свойства корелират с абразивността на възстановителния материал. 

Подходящи инструменти за тази цел са едрозърнести циркониеви диамантени борери, докато карбидните се използват за срязване на метални конструкции.


Осигуряване на ендодонтски достъп през цирконий

През последните 10 и повече години цирконият се превърна в доминиращ материал, особено за дистални зъби, поради изключително високата си якост. С въвеждането на транспарентния цирконий, използването му при фронтални реставрации ще продължи да се увеличава, особено при пациенти, които се нуждаят от възстановявания с по-висока жилавост на фрактура поради парафункционални навици. Изборът на правилния инструмент е толкова важен, колкото и избраната техника. Погрешно е схващането, че премахването или изрязването на достъпа през твърд керамичен материал изисква по-груба диамантена решетка. Именно това убеждение е основната причина за разочарованието на практикуващия при опит за премахване или достъп през възстановяване от  цирконий. В допълнение, ние инстинктивно сме склонни да прилагаме по-голям натиск върху инструмента, когато режем, макар и по-твърд материал. Добавете към това, че когато искаме да изрежем слот в короната, за да позволим короната да бъде разделена, за да я премахнем, ние сме склонни да натискаме / притискаме дългата ос на диаманта в короната, насочвайки силата към центъра на зъба. И обратно, когато създаваме отвори за достъп до ендо през циркониева корона, ние натискаме диаманта надолу към керамиката в опит да създадем отвор във възстановяването и да достигнем подлежащия дентин. За съжаление тези неефективни методи са основната причина за много разочарования. Използването на диаманти със средна абразивност с правилната техника е по-бързо и по-ефективно за отстраняване на циркониева корона или създаване на отвор за достъп с при ендодонтско лечение.

За тази процедура се използва кръгъл диамант със средна абразивност. Кръглият диамант се предлага в няколко размера и изборът се основава на това какъв зъб се лекува и размера на формата за достъп, необходим за ендодонтско лечение. Долните предни зъби и страничните максиларни резци ще имат по-малки ендодонтски достъпи и ще изискват по-малки борери. Максиларните централни резци и кучешки зъби, както и максиларните и долночелюстните премолари, ще изискват по-голям достъп за отваряне на пулпната камера и най-подходящ за тези зъби са средните по размер борери. Кръглият среден диамант отново се използва с леко налягане, постоянно движение и обилна струя вода.Диамантът се използва за очертаване на желаната форма за достъп и не се натиска. Моларите изискват най-големия ендодонтски достъп поради размерите на техните пулпни камери, това определя и размера на борера. Следва разширяване на първоначалния отвор за достъп през керамичната корона за постигане на желаната форма за достъп с яйцевиден борер. След като пулпната камера е достигната, контурът може също да бъде усъвършенстван може и тогава може да започне ендодонтско лечение на каналната система.

Източник: Dentistry Today