За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Перфорациите са ятрогенно или патологично възникнали комуникации между ендодонциума и периодонталното пространство/устната кухина.

Класификация 

Класификация на перфорациите на корените, която се основава на ключовите прогностични фактори, които влияят върху дългосрочния резултат, а именно, размера и местоположението на перфорацията и времевата линия от диагностиката до лечението.

Прясна перфорация

Перфорация, възникнала и лекувана едновременно при асептични условия. Прогнозата трябва да бъде благоприятна

Стара перфорация

Липсващо предишно лечение, с вероятна бактериална инфекция. Прогнозата е съмнителна в зависимост от апикалната миграция на епитела в резултат на хронично възпаление / наличие на тесен сондиращ профил

Малка перфорация

Перфорация, чийто диаметър е по-малък от ендодонтски инструмент №20. Механичното увреждане на съседната тъкан е минимално и възможността за запечатване е лесна. Прогнозата е добра

Голяма перфорация

Този тип перфорация може да възникне по време на подготвителната работа, по време на подготовката за достъп или в резултат на свръх инструментариум / strip, което води до значително увреждане на тъканите и затруднено осигуряване на адекватно уплътнение. Прогнозата се счита за съмнителна

Коронална перфорация

Перфорация, която е коронарно спрямо нивото на кресталната кост и епителния аташман с минимално увреждане на съседните поддържащи тъкани. Възможността за запечатване по отношение на достъпа до мястото на перфорация е добра. Прогнозата е добра

Перфорация на креста

Перфорацията е на нивото на прикрепването на епитела в кресталната кост. Прогнозата е съмнителна

Апикална перфорация

Мястото на перфорация е апикално спрямо кресталната кост и прикрепването. Прогнозата трябва да бъде добра, при условие че мястото на перфорация остава асептично, без микробно замърсяване. Прогнозата трябва да бъде добра, при условие че през тази изкуствено създадена анатомия не се екструдира материал.

 

Ятрогенни причини за перфорация на корена

Осигуряване на адекватен достъп е основна цел, при която се получава праволинеен достъп до системата на кореновите канали, без прекомерно отстраняване на ТЗТ, като по този начин се запазва целостта на зъба.

Трябва да се обърне дължимото внимание на ориентацията на съответния зъб и по-специално всяко отклонение на коронката и корена по дългата ос на зъба. Това обикновено може да се случи, когато е поставена корона или когато зъбът е дилацериран, ротиран или инклиниран. Клиницистът трябва да бъде воден от рентгенографския образ, защото ориентацията на короната на зъба може да бъде подвеждаща и да стане причина за определяне на грешна посока за достъп и ятрогенна перфорация.

Висок риск има, когато зъбът е мостоносител. Внимателното предоперативно клинично и рентгеново изследване е наложително. Обърнете внимание, че пулпната камера често е в центъра на зъба на нивото на цименто-емайловия граница (CEJ).

Фуркационните перфорации, които се срещат често на пода на моларите, обикновено се появяват по време на подготовката за достъп, когато не е обърнато внимание на нивото на фуркацията спрямо короната. Предоперативна рентгенография ще даде на клинициста отлична идея относно приблизителната дълбочина на пода на пулпната камера. Цифровите рентгенографски системи позволяват манипулация на направеното изображение и извършване на измервания. 

Идентифицирането на канала може да бъде проблематично в случаите, когато е настъпила калцификация в камерата на коронарната пулпа, водеща до ятрогенни перфорации.

Хроничните процеси, при които се полага репаративен дентин, ще доведат до склерозирани канали и намален размер. Анатомичните характеристики, свързани със съответния зъб, както и предоперативните рентгенови снимки ще информират денталния лекар за очаквания брой на кореновите канали и тяхното вероятно положение, както и дали е възможно проследяването им по целия корен. След като е направена първоначална подготовка за безпрепятствен достъп, отделните канали могат да бъдат разположени обикновено следвайки „пътната карта“ на пода, която е по-тъмна в сравнение с по-белите аксиални стени. Калцификациите на пулпната камера често могат да бъдат наблюдавани с помощта на микроскоп и осветление, подчертаващи разликата в цветовете между околните тъкани. Ултразвуковите накрайници често са полезни при премахване на малко количество дентин в търсене на орифициумите. Не трябва да се използват ротативни инструменти, които лесно могат да перфорират пода на пулпната камера.

Никел-титановите машинни инструменти следват анатомичните особености, дори при силно извити канали. Свътхинструментирането може да отслаби кореновите стени, да доведе до поява на перфорации, както и до преразширяване на физиологичното стеснение и липса на апикален стоп.

Към опасните зони могат да бъдат причислени МВ корени на максиларните молари и дисталния корен на мандибуларните молари.

Непредпазливата и агресивна препарация, както и използването на голям номер инструменти  Gates Glidden  или негъвкави инструменти с активен връх могат да компроментират ендодонтското лечение и да доведат до усложнение.

Диагностика

Ранното откриване на перфорация на корена е от решаващо значение за дългосрочната прогноза. Внезапното кървене или болка по време на инструментиране на кореновите канали или хлътване на инструмента могат да са сигнал. Наличието на кръв върху хартиен щифт.Прекомерното инструментиране извън апикалните отвори или останалите остатъци от пулпна тъкан в каналната система също може да доведе до наличие на кръв върху щифта.

По-надежден метод е използването на електронен апекс локатор. Работната дължина винаги трябва да се проверява, а преждевременното отчитане, значително по-коронарно от очакваната дължина в комбинация с обилно кървене, често е сигурен показател за наличие на перфорация.

Диагностичната стойност на рентгенографията може да бъде полезна, когато пилата се постави на това ниво, често демонстрирайки, че тя е извън границите на канала в пародонталните тъкани. Ако перфорацията е вестибуларно или лингвално, тогава диагностичната стойност на рентгенографията е ниска.

Използването на микроскоп е друг ефективен инструмент за откриване на перфорации и управление след това. Силното увеличение, комбинирано с осветление, често позволява директна безпрепятствена визуализация на перфорацията в права част на кореновия канал.

Ако перфорация присъства от известно време и е имало комуникация с мястото на перфорация и нивото на кресталната кост, тогава в тази област може да бъде открит тесен сондиращ профил. Навлизането на бактерии в тази комуникация ще доведе до по-нататъшна апикална миграция на епителния и съединително-тъканния аташман, водеща до поява на пародонтален джоб.