За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Ендодонтското лечение включва много зависими една от друга процедури, които се извършват последователно. Всяка процедура зависи от правилната предходната процедура. Когато една процедура се провали, последващата процедура или ще бъде по-трудна за изпълнение, или също ще се провали. Взети заедно, това прави ендодонтското лечение изключително трудно и строго последователно за денталния лекар.

Ендодонтска анатомия
Една от основните причини за неуспех е липсата на разбиране или познания по ендодонтска анатомия. Това обикновено води до неоткриване на канали и следователно до необработване на тези канали. Липсата на лечение обикновено води до инфекция на този канал и зъба. Две доста често срещани грешки са при откриването на MB2 и при определяне колко канала са налични и къде са разположени в мандибуларните премолари.

Намирането на MB2 е трудно, тъй като не се визуализира на стандартна интраорална ретроалвеоларна рентгенография. Доскоро откриван само по клинично „усещане“. Въпреки това, с технологичния напредък на CBCT, MB2 може лесно да се види на рентгенови снимки и ние поне можем да знаем дали е там или не. След като установите, че каналът е там, къде трябва да го търсим? Може да бъде намерен чрез начертаване на въображаема линия между MB и палатиналния канали. Каналът MB2 ще бъде намерен леко мезиално от тази линия, някъде доста близо до MB. Обикновено е в рамките на 3,0 до 5,0 mm от канала MB. В зависимост от това къде се намира, той може да има една от 3 ориентации. Той обикновено се слива с канала MB и двата канала имат общ връх. Може MB и MB2 да са отделни, и всеки канал има свой апекс. Възможно е да се намира в отделен MB2 корен, разположен между MB и палатиналния корен. 

Анатомично, долночелюстните премолари могат да бъдат много трудни. Те често могат да бъдат едни от най-трудните за лечение зъби в устната кухима. Всичко зависи от това дали каналът се разделя и къде по дължината на канала се получава разцепването. За наш късмет това се вижда на обикновена рентгенография и, разбира се, на CBCT сканиране. Ако се установи голям канал коронарно, който или изчезва някъде надолу в корена, или става много тънък, това означава, че в този момент каналът се разделя на 2 или евентуално 3 канала. Колкото по-близо се разцепва каналът до апекса, толкова по-труден в техническо отношение е случаят. Ако каналът се разделя в апикалната трета на корена, внимавайте. Може би би било най-добре да го насочите към ендодонтисти с опит и апаратура. 

Друго анатомично предизвикателство за стоматолога могат да бъдат C-shaped канали. Могат да бъдат открити при моларите на двете челюсти,  както и при долночелюстните премолари. Корените на тези зъби често са с конична или квадратна конфигурация. Наблюдава се бразда по вестибуларната или оралната повърхност от сливането на корените. Дъното на пулпната камера е ниско разположено. Корено-каналната система е с широка ветрилообразна комуникация в коронарно-апикална посока.

Тауродонтизмът е аномалия наблюдавана при моларите, чийто трункус е с увеличена дължина и фуркацията е раположена по-апикално от нормалното. В зависимост от тежестта се класифицира в няколко степени и представлява известна трудност при извършване на ендодонтско лечение.

Dilaceratio и S-shaped  корени със силно извита канална система, изискват повишено внимание. Предимството тук е, че лесно могат да бъдат открити чрез образно изследване и клиницистът може да добие представа за сложността на случая.

Долните резци често крият неприятни изненади за клинициста. Освен крацилните стени и тесни канали, при тях могат да се наблюдават редица вариации като два канала с общ орифициум, два орифициума на два отделни канала, които могат да завършат самостоятелно или да се слеят апикално.