За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Добрата ендодонтска практика изисква солидни познания, мануалност и висококачествено оборудване, но и няколко основни прости правила повишаващи нивото на успех и комфорта на пациента.

Освен качественото кореново лечение, ендодонтистът трябва да е добре запознат и с другите процедури, които често се извършват от други колеги, като композитна обтурация, удължаване на клиничната корона и други. Дори най-безупречното ендодонтско лечение може да бъде опорочено при липса на адекватно запечатване на ендодонта.

Ето няколко прости, но изключително важни правила:

1.Почистване за зоната

При постъпване на спешен пациент, фокусът на клинициста е насочена към елиминиране на болката. Почистването на зоната от плака и зъбен камък би отнело едва няколко минути, но би създало чисто поле за работа и би повишило качеството на възстановяването. В следващо посещение вече може да бъдат извършени SRP по известния протокол.

2.Отстраняване на кариозната маса

Задължително е отстраняването на кариозната маса преди началото на ендодонтското лечение. Цялостно отстраняване с цел създаване на максимално чиста среда за работа свободна от МО и техните продукти.

3.Пре-ендодонтско изграждане

Пре-ендодонтското изграждане може да бъде пропуснато само в случай че лечението бъде завършено в едно посещение. Ако това не е възможно, то трябва да бъде осигурено за запечатване на достъпа между визитите. Твърдение казва, че е по-важно ендодонта да бъде изолиран от външната среда, отколкото медикаментите, които поставяме в него. Изграждането би улеснило поставянето на кофердам, както и контрол върху изтичането на средствата за иригация.

4.Оставяне на зъба отворен

Оставянето на зъба отворен в случай на пулпит или некроза, е грешно, защото това само би улеснило навлизането на МО и създаването на труден за отстраняване биофилм. Възможно е в случай на обилна нестихваща супурация с цел евакуация и естествен дренаж в рамките на 24 чата. Много често при немотивирани пациенти, това води до облекчаване на болката и те не посещават повече денталния кабинет.

5.Лоша временна обтурация

Лошата временна обтурация е еквивалент на липсата на такава. Обтурацията трябва идеално херметически да затваря създадения достъп и да приляга към стените на кавитета.

6.Редукция

Редукцията намалява риска от появата на пукнатини и фрактури след разкриването на ендодонта за времето между посещенията като редуцира оклузалния стрес върху изтънените ТЗТ. Освен това, вертикалната редукция улеснява последващата препарация на ендодонтски лекуваните зъби, които е препоръчително да бъдат завършени с индиректно възстановяване или корона.

7.Чиста пулпна камера

След обтурирането на каналите пулпната камера е желателно да е добре почистена. Това може да бъде извършено с ротативен инструмент или въздушно абразио. По този начин се създава чиста среда, готова за пристъпване към адхезивен протокол.

8.Тефлон

Поставянето на тефлон в пулпната камера значително улеснява следващото посещение, за разлика от памучния тупфер.

Денталните лекари понякога работят усилено, но забравят основните правила, за да спестят от оперативното време, точно тези прости стъпки обаче могат да компроментират цялото лечение.