За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Композитните материали са системи състоящи се най-общо от органична матрица, неорганичен пълнител и катализатор на полимеризацията. Според вида на последната се делят на светлиннополимеризиращи, самополимеризиращи и двойнополимеризиращи.

Когато композитът полимеризира под дейтствието на светлина, кислородът във въздуха причинява смущения в полимеризацията, което води до образуването на кислород инхибиран слой на повърхността на композита. Инхибираният от кислорода слой е лепкав, богат на смола невтвърден слой, който остава на повърхността. Въпреки че този слой може да бъде премахнат чрез финиране и полиране на ресторацията, той обикновено ще попадне по диска или борера, като по този начин ще ги направи  неефективни или безполезни.

За да се сведе до минимум наличието на този слой, инхибиран с кислород, се препоръчва окончателното втвърдяване на композита да бъде завършено чрез Mylar лента (за интерпроксимални възстановявания) или чрез прилагане на глицерин или подобен такъв материал, нанесен върху повърхността.

Финирните ротативни  и полирни инструменти отстраняват повърхностния по-мек и лепкав слой, тъй като отнемайки го, се разкрива подповърхностния напълно полимеризирал слой, който не е бил в контакт с кислорода.

Кислород инхибираният слой, който се формира  при IDS, може да компроментира прецизността на отпечатъка за индиректните възстановявания.

Когато се използва глицерин, окончателното втвърдяване завършва чрез светлинна полимеризация под глицерин. След това глицеринът се изплаква преди завършване и полиране. Резултатът е по-твърда композитна повърхност, която е по-лесна за завършване. 

Трябва да се отбележи, че този инхибиран с кислород слой може да се образува и в границите на индиректните възстановявания, които са залепени с цименти, така че е препоръчително да се използва и глицерин при окончателното полимеризиране - особено ако не финирате и полирате границите.