За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Проучвания за свързване на дентин съобщават, че противно на постигнатата стабилност при зъбния емайл, адхезивните механизми върху дентина са все още чувствителни, непредсказуеми и нестабилни.

Конвенционалното свързване на дентина е прецизна и деликатна процедура, която показва недостатъци като хидролитично и протеолитично разграждане на колагеновата матрица от ензими, освободени по време на деминерализацията, което уврежда адхезивния интерфейс. Ето защо се предлагат няколко вещества, които да се използват като средства за защита от без да променят здравината на адхезията и дори да я подобряват.

Състав на дентина

Хидроксиапатитът е основната неорганична част, а органичната фаза е представена основно от колаген тип l в 90%, подреден във формата на мрежа. Структурата му включва също и малки количества от други видове колаген (IV, V и VI) и други компоненти като фосфорилирани и нефосфорилирани неколагенови протеини, протеогликани, мукополизахариди и липиди. 

Основната структурен елемент са дентиновите тубули. Всеки е заобиколен от перитубуларен дентин, а участъкът между тях е известен като интертубуларен дентин.

Всеки път, когато зъбната тъкан се обработва ръчно или с ротативни инструменти, върху повърхността се образува слой от детрит или отпадъци, наречен замърсяващ слой. Този слой се счита за пречка за адхезивната стоматология, това налага подходящ протокол за конвенционална адхезия чрез отстраняване на слоя от повърхността с използване на фосфорна киселина. От друга страна някои подкрепят запазването на замърсяващия слой за намаляване на броя на клиничните стъпки и следоперативната чувствителност.

Въпреки сложността на органичната и неорганичната структура на дентина, той може да бъде модифициран с използването на предварително кондициониращи киселинни агенти, които могат да генерират различнa порьозност и да променят физическите и морфологичните характеристики на дентинните тубули. Предварителната обработка с фосфорна киселина е предназначена за отстраняване на замърсяващия слой и  за създаване на грапавост на повърхността чрез деминерализация, което позволява да се подобри адхезията на полимерните смоли към зъбния субстрат.

Понастоящем е прието, че основата на адхезията към дентина е изградена от структура, наречена хибриден слой. Това е междинна зона, изработена от колагенови влакна и адхезивен агент, разположена между дентина и възстановяването, той се образува в резултат на инфилтрация адхезивната течност между колагеновите влакна, тъй като минералната фаза вече е разтворена от фосфорна киселина.

Конвенционалната връзка включва тристепенни адхезивни системи, които изискват три бутилки, съдържащи деминерализиращ агент, праймер и адхезив.

Заключение

Дентинът е порьозно биологично съединение, образувано от апатит, поддържан върху колагенова матрица, чиито структурни характеристики му осигуряват свойства, определени от дентиновите тунули, пулпната течност и дълбочината на тъканите. Следователно протоколът на конвенционалната адхезия към дентина е прецизна и чувствителна процедура, която показва недостатъци, свързани с хидролитично и протеолитично разграждане на колаген от ензими от дентина, които се отделят в момента на деминерализация и увреждат адхезивния интерфейс. Следователно, настоящите изследвания търсят вещества, които могат да бъдат използвани като средства за защита, постигайки по-голяма трайност на адхезивните възстановявания към дентина, без да променят и дори да подобряват механичните свойства - цел, която до момента дава обещаващи резултати.