За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Бактериалното присъствие в системата на кореновите канали е основната причина за ендодонтското заболяване.  Отстраняването или намаляването на бактериалния товар чрез химиомеханичен подход осигурява успеха на терапията. Самостоятелно механичното обработване на кореновите каналите не може да отстрани МО, както в комбинация с химично средство.

Три от най-често използваните средства за иригация са NaOCl, EDTA и CHX. Всяко от тях предлага различни свойства, предимства и недостатъци.

EDTA

EDTA е често използван иригант и се използва обикновено в комбинация с NaOCl. Използван като хелатор, EDTA може да свързва и отстранява калция и да деминерализира дентина, което води до отстраняване на неорганичната част от замърсяващия слой, като същевременно действа като лубрикант. Съществува схващането, че този замърсяващ слой може да бъде оставен. Въпреки това, клиницистите, които решат да го премахнат, правят това, за да улеснят дезинфекцията, подпомагайки дифузията на калциев хидроксид, когато се използват като временна вложка, и помагат на обтуриращото средство да навлезе и в дентиновите тубули.

В стоматологията EDTA обикновено се предлага като 17% разтвор и тъй като EDTA деминерализира дентина, не бива да се използва прекомерно. Препоръчителният обем и време за контакт за безопасно премахване на слоя без прекомерно въздействие върху дентина е обем от 1 ml за 60 секунди. Тъй като EDTA често се използва с NaOCl, важно е да се разберат потенциалните взаимодействия между двете средства за химична обработка на КК. Когато се смесва заедно, EDTA ограничава ефективността на NaOCl, като намалява количеството свободен хлор, необходимо за механизма на действие. От друга страна, NaOCl не влияе на хелиращата способност на EDTA.  Клиницистите трябва да промиват КК с индиферентен разтвор (физиологичен разтвор), преди за използват другия иригант. 

ХЛОРХЕКСИДИН ГЛУКОНАТ

Третият най-често използван иригантен сред ендодонтистите, CHX е бисбигуаниден антисептичен агент с бактерицидни възможности. Обикновено се предлага в 0,12% и 2% разтвори, но 2% разтвор се използва в ендодонтията. Антимикробният механизъм на действие е резултат от положително заредения CHX. Това позволява CHX да бъде привлечено към отрицателно заредените фософолипиди в бактериалните клетъчни стени. Полученото взаимодействие между двете води до разрушаване на стената, което създава нарушение в осмотичното равновесие. Последствието е клетъчен лизис и смърт. Друго предимство на CHX е неговия субстантивитет. Този иригант има свойството да се свързва с дентина с удължено освобождаване, което води до антимикробна активност, която може да продължи с месеци. Други предимства пред NaOCl включват ниска токсичност и липса на силна миризма.

Въпреки това, дори при всички тези предимства, само 1,1% от ендодонтистите използват CHX като основен иригант. Това е така, защото за разлика от NaOCl, CHX не разтваря виталната и некротичната пулпна тъкан, не елиминира биофилма и не премахва замърсяващия слой. Повечето клиницисти, които включват CHX го използват като вторично средство в края на окончателния си протокол за иригация (след като са били използвани EDTA и NaOCl). Клиницистите, които решат да използват както NaOCl, така и CHX като част от протока си, трябва да знят,че когато двата разтвора влизат в контакт, се образува кафява утайка от парахлороанилин (PCA), канцерогенно вещество.  Въпреки това, други изследвания показват, че утайката не съдържа PCA. Независимо от това, образуването на утайката може да обтурира дентиновите канали. Комбинацията от CHX и EDTA води до утаяване на бяла сол, което не е вредно.