За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Бактериалното присъствие в системата на кореновите канали е основната причина за ендодонтското заболяване.  Отстраняването или намаляването на бактериалния товар чрез химиомеханичен подход осигурява успеха на терапията.  Дезинфекцията на кореновата система до висока степен намалява бактериалното натоварване до ниво, при което се предотвратява формирането на периапикална лезия. Самостоятелно механичното обработване на кореновите каналите не може да отстрани МО, както в комбинация с химично средство.

Три от най-често използваните средства за иригация са NaOCl, EDTA и CHX. Всяко от тях предлага различни свойства, предимства и недостатъци.

Златен стандарт

Смятан за златния стандарт сред разтворите за иригация, NaOCl е избор сред ендодонтистите поради няколко свойства. Способността да разтваря пулпната тъкан и да убиват бактериитеБактериите използват пулпнататъкан като източник на хранителни вещества, така че е важно NaOCl да е в състояние да разтвори както виталната, така и некротичната пулпа. Това  бактерицидно средство има директен убиващ ефект върху бактериите. Механизмите на действие включват осапуняване, неутрализиране на аминокиселини и хлорамиране. Тези механизми или директно променят бактериалната клетъчна стена или пречат на клетъчните процеси. В допълнение, високото рН > 11 на NaOCl води до нарушаване на ензимната активност.

Бактериите в кореновия канал могат да се агрегират и да образуват микроколонии от биофилм, който е много устойчив. Друго свойство на NaOCl е способността му да разрушава този биофил, като премахва защитната извънклетъчна полимерна бариера, предоставяйки достъп до кулминационни общности на бактерии, присъстващи вътре. 

Други предимства на NaOCl включват отстраняване на органичната част замърсяващия слой, създаден при механичното обработване на КК и действащ като лубрикантв канала. Отстраняването на този слой ще осигури достъп на иригантите до дентиновитетубули, които са резервоар за МО.

Основният недостатък на NaOCl е, че той е цитотоксичен. Попадането на NaOCl отвъд апикалните форамени може да създаде усложнение. Нараняването от подобно естество води до силна болка, оток, обилно интраканално кървене, екхимоза, потенциална постоянна анестезия и неизбежни съдебни спорове. Това може да се избегне, като се използва игла за иригация, а не стандартна и винаги държите иглата в канала. Друг недостатък на NaOCl е, че той не остава активен за дълго; по този начин, разтворите на NaOCl се обновяват често по време на почистване и оформяне на КК. Това води до голям обем на течността, който поддържа разтварянето на тъканите и бактерицидните свойства. 

В следващата статия ще бъдат разгледани свойствата на EDTA и CHX.