За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Перфорацията е комуникация между ендодонта и повърхността на зъба, която може да е резултат от развитието на патологичен процес или ятрогенно възникнала. 

Според American Association of Endodontists, при този тип компроментирани зъби съществуват няколко подхода. Благоприятна ситуация при перфорации в областта на апекса, без сулкуларна комуникация или костен дефект. Колкото по-апикално е дефекта, толкова по-добра е прогнозата, но по-трудно лечението.Със съмнителна прогноза са зъби с перфорации локализирани в средната трета на корена или в областта на фуркацията без сулкуларна комуникация или костен дефект, когато лечението е било отложено или комуникацията е голяма.

Запазването на естествения зъб остава най-доброто решение. Ендодонтските перфорации могат да бъдат разделени на коронарни и коренови, както и на ятрогенни и патологични. Прогнозата зависи от локализацията, размера и време до запечатване. Непосредственото запечатване намалява риска от възникване на инфекция.

За да реши дали един зъб ще бъде лекуван или екстрахиран, клиницистът трябва да определи прогнозата на съответния зъб. Биологичния отговор при перфорирани зъби е възпалителен и може да доведе до загуба на кост и перирадикуларни тъкани.

Протоколът за лечение може да бъде разделен на:

Ендодонтски  – лечението се извършва през ендодонта на зъба, когато перфорацията може директно да бъде наблюдавана (коронарна 1/3) или при липса на директен визулен контрол (средна и апикална трета). При последния случай, кореновите канали се обтурират с гутаперка и биокерамичен силър, с разликата, че за иригация е желателно да се използва физиологичен разтвор, а не NaClO.

При перфорации в коронарната трета се създава бариера преди окончателното обтуриране. За тази цел широко се използва MTA. Материалът е биосъвместим и не води до допълнителна възпалителна реакция или реакция тип чуждо тяло.

Хирургичен  – при невъзможност за екзактно запечатване на перфорацията пред ендодонта или при отлагане на лечението във времето и засягане на перирадикуларните тъкани. Ако деструкцията им е напреднала и зъбът е сериозно компроментиран, зъбът се екстрахира.

Обобщение:

  • Локализация – коронарните перфорации са с по-лоша прогноза от апикалните.
  • Размер – обширните перфорации са по-неблагоприятни.
  • Време до лечението – отложеното лечение се асоциира със загуба на перирадикуларни тъкани.
  • Контаминация – коронарните комуникации при нелекувани перфорации се асоциират с персиситираща инфекция.
  • Материали – използването на MTA  увеличава нивото на успеха до 80%.