За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Минимално инвазивното медицинско лечение и диагностика вече са стандартът в медицината. Запазването на тъканите е от първостепенно значение, диагностицирането на патология в най-ранните й етапи намалява тежестта и обема на терапията. Технологичният напредък ни позволява да открием и потвърдим болестта по-скоро.Изброили сме няколко устройства, които намират място в ежедневната ни практика.

Редовният скрининг на орален рак е една от най-важните услуги, които денталните лекари предоставят на своите пациенти. Зъболекарите са тези, които обикновено виждат пациентите по-често и систематично от всеки друг медицински работник.

Иновативните скринингови устройства подобряват способността ни да откриваме подозрителни лезии. Те предупреждават зъболекаря за опасения, които може да не са видими с невъоръжено око.

Диспластичната и хиперпластичната тъкан съдържа метаболитни посредници, които блокират нормалната флуоресценция на тъканите. VELscope VX (LED Medical Diagnostics, Vancouver, BC) използва 400-460nm светлина, която флуоресцира здравата тъкан . Помага при откриването на плаковия биофилм и некротични зони.

 BIO / SCREEN (Addent, Danbury, CT) използва 5 LED светлини, които излъчват 400-450nm светлина . Когато се наблюдават чрез специален обхват, нефлуоресциращите (или потенциално патологичните) области изглеждат тъмни . Въпреки че не предлагат окончателна диагноза, тези устройства са отлични скринингови устройства, които предупреждават зъболекаря за потенциални предракови или ракови тъкани.

Дигиталната стоматологична фотография е безценна при документирането на съмнителни области и споделянето им с пациенти и специалисти.Повече информация по темата можете да получите от поредицата статии свързани с денталната фотография  . Твърде често пациентите не виждат специалиста за повторна оценка. Изчакването на шест месеца или повече за следващото посещение при стоматолога може да се окаже фатално при някои агресивни лезии. Правенето на цифрови снимки и изпращането им на патолог с писмен разказ е бърз и проверим метод за осигуряване на проследяване. Специалистът може да реши, че районът е доброкачествен или че се нуждае от незабавно внимание. Нашата практика е първият детектор на подозрителни области, които са били насочвани към специалисти и диагностицирани като ХИВ. Ранното лечение може значително да удължи живота на пациента.

Традиционните методи за откриване на кариес (огледало, сонда и рентгенография) са добре установени, но понякога неубедителни. Проучванията показват, че при конвенционалните визуални / тактилни техники се пренебрегва значителен брой оклузални кариозни лезии.  Лазерните устройства могат да добавят ценна диагностична информация. Кариозните лезии, когато са изложени на определени дължини на вълната на светлината, отделят по-интензивна флуоресценция, отколкото здравата тъкан поради органични компоненти и протеинови хромофори, открити в засегнатата зъбна структура. Показано е, че флуоресценцията, индуцирана от 655 nm червена светлина, ефективно разграничава кариозната структура на зъбите. Диагнодентът (Kavo / Kerr, Orange, CA) излъчва червена лазерна светлина и след това измерва интензивността на отразената флуоресценция, осигурявайки числово отчитане.  Колкото по-голяма е стойността, толкова по-голям е разпадът. Устройството излъчва звук, който се увеличава по интензивност с увеличаването на стойността. Макар и да не може окончателно да диагностицира  кариеса, единицата е отлично допълнение към диагностиката и планирането на лечението. 

Компютъризираните устройства  помагат при трудно откриваеми интерпроксимални лезии. Докато цифровите рентгенографии могат да бъдат увеличени, изсветлени / потъмнели и да се коригира контрастът, интерпроксималните лезии все още могат да бъдат трудно диагностицирани. Cari-Vu (Kavo / Kerr, Orange, CA) е усъвършенстван вътреорален монитор за осветяване  . Накрайникът се поставя около зъба; едната страна излъчва определена дължина на вълната, която подобрява откриването на кариес, докато другата страна съдържа камера, свързана с монитор.Образът  се съхранява в компютъра. Въпреки че устройството не елиминира нуждата от рентгенови снимки, той е отличен спомагателен метод, който помага да се постигне по-окончателна диагноза.  

Новите стоматологични технология подобряват грижите за нашите пациенти. Устройствата помагат за по-бързо откриване на патология, позволявайки по-малко инвазивно лечение. Новите възстановителни системи подобряват тяхната издръжливост и опростяват поставянето на директни композити, което улеснява стоматолозите да използват по-консервативни съхраняващи ТЗТ подходи.